KOERS 2030

Het ROAZ Zuidwest-Nederland vervult een belangrijke rol als het gaat om het garanderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de acute zorg. Vanaf 2022 is in regio Zuidwest- Nederland met elkaar gewerkt aan de strategische werkagenda voor de toekomst ofwel de Koers / werkagenda ROAZ 2030. Op 17 november 2022 is het AB ROAZ akkoord gegaan met de Koers / werkagenda ROAZ 2030. Deze Koers /werkagenda ROAZ 2030 is in lijn met het Integraal Zorgakkoord, de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Hiermee gaan we de komende jaren aan de slag om de acute en opgeschaalde zorg in onze regio toekomstbestendig te houden.

De bestuurders hebben vier centrale thema’s vastgesteld. De vier centrale thema’s zijn 

  1. Zorgcoördinatie en capaciteit
  2. Waardevolle data en slimme technologie; 
  3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;   
  4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO. 

De Koers/ werkagenda ROAZ 2030 van het ROAZ is een dynamisch document en de realisatie van de doelstellingen en bijbehorende planning kunnen worden bijgesteld op basis van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten. De richting van de verschillende thema’s is echter helder en geeft input voor de agenda van het ROAZ de komende jaren. Waar mogelijk brengen we onderwerpen uit het IZA, de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen samen.

Meer informatie over de regionale Koers/ werkagenda ROAZ 2030, de landelijke agenda voor de toekomst van de acute zorg en de samenhang zijn te vinden via de pagina’s Integraal Zorgakkoord en Regionaal.