Keten acute zorg

De ROAZ regio Zuidwest-Nederland omvat het stedelijk gebied Rijnmond en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Deze regio telt 2,2 miljoen inwoners en bestaat uit een gevarieerd landschap van dichtbevolkte stadsgebieden, eilanden en waterwegen. Voor patiënten met een acute zorgvraag is het noodzakelijk dat de juiste zorg overal en altijd beschikbaar is. Om te voldoen aan de zorgvraag in de regio is samenwerking binnen de keten van de acute zorg nodig. De organisatie en inhoud wordt door vertegenwoordigers van ketenpartners uit de regio afgestemd in verschillende groepen, zoals bijvoorbeeld expertisegroepen.

Expertisegroepen

Epertisegroepen bestaan uit een aantal vaste deelnemers en worden ondersteund door adviseurs van het ROAZ. Jaarlijks komen deze groepen vier keer bij elkaar. Op basis van het specifieke onderwerp worden ook aanvullende deelnemers uitgenodigd. In principe zijn de expertisegroepen gericht op de gehele regio Zuidwest-Nederland. Echter, een expertisegroep kan ook per subregio georganiseerd worden wanneer nodig. 

Doelen van deze expertisegroepen zijn:

  • creëren van verbinding en samenwerking tussen de verschillende ketenpartners die acute zorg verlenen;
  • maken van afspraken over de patiëntstromen binnen de acute zorgketen;
  • in kaart brengen van de acute zorgketen;
  • signaleren van knelpunten in de keten;
  • ontwikkelen van concrete oplossingen om knelpunten in de keten te verhelpen of minimaliseren;
  • uitwerken van verbeteringen binnen de keten;
  • uitwisselen van ervaring, kennis, best practices en landelijke ontwikkelingen.

De expertisegroepen zijn op basis van thema’s onverdeeld in de volgende groepen: