Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde

De expertisegroep Kindergeneeskunde heeft aandacht voor de organisatie van de acute kindergeneeskunde in de keten. Hierbij zijn zowel de in-, door- als uitstroom belangrijk. Daarnaast is er aandacht voor uniformiteit van regionale afspraken aangaande de medische specialistisch zorg.

De organisatie van acute kindergeneeskunde vraagt specifieke aandacht voor pieken tijdens de winterperiode en de geringe capaciteit van gespecialiseerde zorgverleners. Dit vergt extra inspanning van de ketenpartners in de regio Zuidwest-Nederland. Zo is er vooral tijdens de winterperiode een schaarste aan beschikbare (Medium Care) bedden. In sommige gevallen heeft dit tot gevolg dat patiënten uit een regionaal ziekenhuis worden overgeplaatst naar elders. Hierdoor is er tijdens de winterperiode één centraal punt ingericht voor de coördinatie van de bedden in de regio. Regionale beddencoördinatoren zijn 24 uur per dag bereikbaar; voor alle artsen en arts-assistenten. Ziekenhuizen geven de meest actuele status omtrent de beschikbaarheid van bedden meerder malen per dag door aan het centrale punt. Zo kan er in het geval van een overplaatsing snel gehandeld worden.

Betrokken partijen

De voorzitter van de expertisegroep is Prof. dr. H.A. Moll, kinderarts Erasmus MC, vicevoorzitter van de expertisegroep is dr. J.J. Verhoeven, kinderarts in het Maasstad Ziekenhuis.

Aan de expertisegroep nemen de volgende ketenpartners en adviseur deel:

  • Kinderartsen
  • IC-kinderspecialist