Regionale ondersteuning

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding van hun organisatie op rampen en crisissen, maar het Traumacentrum Zuidwest-Nederland helpt graag samen met de regionale GHOR-bureaus bij de planvorming en voorbereiding ervan. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het uitwerken van een OTO-jaarplan of OTO-activiteiten. Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met oto@erasmusmc.nl.

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland neemt deel aan een aantal landelijke projecten die onder andere tot doel hebben:

  • om heldere kwaliteitscriteria te definiëren;
  • hulpmiddelen voor zorginstellingen te ontwikkelen;
  • landelijke afstemming te creëren.

Eén van de resultaten uit deze landelijke samenwerking is de OTO-Toolkit. Deze biedt zorginstellingen handvatten voor het ontwikkelen en inrichten van hun OTO-activiteiten. Aanvullend doet het Traumacentrum Zuidwest-Nederland onderzoek naar crisisbeheersing en OTO.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt dan contact op met onze adviseur opgeschaalde zorg.