Inrichting opgeschaalde zorg

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert structurele overleggen met ketenpartners. Binnen deze regionale overleggen vindt afstemming plaats over de voorbereiding en inrichting van de opgeschaalde zorg in ROAZ-verband.

Op dit moment zijn de volgende regionale overleggen actief:

  • Expertisegroep voorbereiding opgeschaalde ambulancezorg
  • Expertisegroep opgeschaalde GGD-zorg
  • Expertisegroep Zorgcontinuïteit GGZ
  • Expertisegroep opgeschaalde ziekenhuiszorg

Daarnaast zijn er een drietal ketenoverleggen op veiligheidsregioniveau.