Kenniscentrum

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is een kenniscentrum. Centraal staan het verkrijgen van kennis en het verspreiden ervan onder professionals en belangstellenden. Dit gebeurt onder andere door gesprekken in de diverse expertisegroepen. Deze leiden tot meer inzicht, nieuwe ideeën en verbeteringen. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert de volgende bijeenkomsten:Trauma Audit Meeting (TAM)
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de communicatie tussen de ketenpartners te bevorderen en om elkaars handelen te toetsen. Centraal binnen de TAM staat een casus rond patiënten die zijn aangemeld via 112 en binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. Tijdens de meetings komt, naast de organisatie van de zorg voor ongevalslachtoffers, de kwaliteitsverbetering van het medisch handelen in de keten naar voren. Tevens komt de rol van en de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners aan de orde. Bekijk de agenda voor de eerst volgende TAM in Rotterdam, Zuid-Holland-Zuid of Zeeland.

Refereeravonden
Een aantal keer per jaar organiseert het Traumacentrum Zuidwest-Nederland refereeravonden voor medewerkers van alle hulpverleningsdiensten. Deze avonden zijn altijd drukbezocht en hebben een thema, bijvoorbeeld concentratie Polytraumapatiënten, SEH-stops, brandwonden of verloskundigenzorg. Na de presentaties is er ruimte voor discussie. Presentaties van de refereeravonden zijn (voor zover deze beschikbaar kunnen worden gesteld in verband met privacy) te vinden bij het nieuwsbericht van de desbetreffende refereeravond.

Samenwerking

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland werkt samen met andere netwerkpartijen in de zorg om expertise te delen en te ontvangen. Bijvoorbeeld met het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland, BeterKeten, deRotterdamseZorg, ZorgImpuls etc.

Informatie

Heeft u ideeën voor thema’s of een verzoek tot een TAM? Neem dan contact met ons op via: stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl. U kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.