Trendonderzoek Acute Zorg

Het trendonderzoek Acute Zorg biedt inzicht in de patiëntenstromen binnen de acute zorg. Het onderzoekt specifiek de acute zorgvraag bij de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s), Huisartsenposten (HAP’s), Spoedeisende Hulpen (SEH’s) en de verloskunde. Hiermee komen mogelijke knelpunten, trends en verbeterpunten aan het licht. Vervolgens kunnen er samen met partners uit de regio acties bedacht en opgevolgd worden voor verdere verbetering van de spoedzorgketen.

Regionaal en landelijk beeld

Door het trendonderzoek met regelmaat te herhalen ontstaat er een regionaal beeld van de patiëntenstromen. Aangezien het onderzoek plaatsvindt in meerdere regio’s van Nederland schetst het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ook een landelijke trend.

Regionale rapportage 2016