Trendonderzoek Acute Zorg

Het trendonderzoek Acute Zorg biedt inzicht in de patiëntenstromen binnen de acute zorg. Het onderzoekt specifiek de acute zorgvraag bij de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s), Huisartsenposten (HAP’s), Spoedeisende Hulpen (SEH’s) en de verloskunde. Hiermee komen mogelijke knelpunten, trends en verbeterpunten aan het licht. Vervolgens kunnen er samen met partners uit de regio acties bedacht en opgevolgd worden voor verdere verbetering van de spoedzorgketen.

Regionaal en landelijk beeld

Door het trendonderzoek met regelmaat te herhalen ontstaat er een regionaal beeld van de patiëntenstromen. Aangezien het onderzoek plaatsvindt in meerdere regio’s van Nederland schetst het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ook een landelijke trend.

Conclusies

In 2016 heeft een regionaal trendonderzoek plaatsgevonden over de periode 2013 t/m 2015. De belangrijkste conclusies waren:

  • Het aantal patiënten op de SEH blijft redelijk gelijk, maar neemt toe in zorgzwaarte.
  • Het aantal patiënten bij de HAP’s stijgt en de complexiteit neemt toe.
  • Het aantal ritten dat wordt uitgevoerd door de RAV’s stijgt.

In 2019 wordt opnieuw een trendonderzoek gedaan voor de periode 2016 t/m 2018.

Regionale rapportage 2016