Expertisegroep Acute Neurologie

In de regio Zuidwest-Nederland worden ongeveer 5.000 patiënten met een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) opgenomen in een ziekenhuis. Bij een acute beroerte geldt: hoe sneller een behandeling gestart wordt, des te beter voor de patiënt. Het is dus van groot belang dat een patiënt bij (een vermoeden van) een beroerte zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaat. Ook dienen alle zorgverleners in de acute beroertezorgketen op dezelfde manier te handelen om tijdsverlies te vermijden. De expertisegroep Acute Neurologie heeft regionale afspraken gemaakt binnen de acute beroertezorg keten en vastgelegd  in een protocol. Het doel is om de acute zorg voor patiënten met een beroerte te optimaliseren. Het protocol gaat in op verschillende zaken omtrent de acute zorg voor een patiënt, zoals het aanbod en de logistiek. Zo beschrijft het wie er op welk moment verantwoordelijk is voor beslissingen op het gebied van behandeling en diagnostiek. Ook omschrijft het wie er welke handelingen uitvoert tot de patiënt wordt opgenomen. In dit protocol is er veel aandacht voor de sleutelrol van de ambulance(dienst). Ontwikkelingen worden tussentijds besproken in de expertisegroep en regionale afspraken worden aangepast indien wenselijk. Meer informatie kunt u lezen in het protocol.

Betrokken partijen

De voorzitter van de expertisegroep is Prof. dr. D. Dippel, neuroloog Erasmus MC.

Aan de expertisegroep nemen de volgende ketenpartners deel:

  • Neurologen
  • SEH-artsen
  • Ketencoördinatoren
  • Regionale Ambulance Voorziening
  • Huisartsen
  • Regionale Stroke Service