Geboortezorg

ROAZ-regiobeeld Geboortezorg ZWN versie 2

Naast het ROAZ-plan is er ook een nieuwe definitieve versie van het ROAZ-regiobeeld Geboortezorg ZWN opgeleverd. Het beeld met gegevens over 2016-2023 is opgesteld voor en namens alle geboortezorgverleners in de perinatologische regio onder regie van ROAZ ZWN. Het is een vervolg op het regiobeeld dat in 2021 is uitgebracht met gegevens uit 2012-2018.

Het beeld biedt op VSV-niveau een scala aan kerncijfers en visualiseert het proces van de zwangere en haar (ongeboren) kind in de geboortezorgketen. Hierdoor is het ontzettend waardevol voor alle betrokken partijen bij het opstellen van plannen voor toekomstbestendige geboortezorg in onze regio. De inzichten uit dit beeld benadrukken de noodzaak van interventies op verschillende, zo niet, alle, aspecten van de geboortezorgketen en onderstrepen het belang van samenwerking binnen de keten.

Het regiobeeld geboortezorg is tevens  beschikbaar op dejuistezorgopdejuisteplek.nl, onder ‘regiobeelden’, waarbij gefilterd kan worden op ROAZ-regio’s, Traumacentrum ZWN.