Griep

In de winter van 2018/2019 heeft onze regio weer te maken gehad met een griepepidemie. De regio heeft de toenemende druk door grote inspanningen van ketenpartners goed opgevangen. De getroffen maatregelen van het griepseizoen 2017/2018 zijn geëvalueerd met als doel hiervan te leren en om inzicht te krijgen in de meest succesvolle maatregelen. Hieronder vindt u de evaluatierapporten:

Evaluatie maatregelen zorgcontinuïteit tijdens het griepseizoen 2017/2018

Catalogus maatregelen zorgcontinuïteit tijdens griepseizoen 2017/2018