Landelijke Traumaregistratie (LTR)

Traumaregistratie

De Landelijke Traumaregistratie is opgezet om de zorgketen van traumapatiënten inzichtelijk te maken en daarmee de kwaliteit van de keten te verbeteren. In 1999 zijn door het Ministerie van VWS 11 traumacentra ingericht om deze taak uit te voeren. In de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) organiseert het Traumacentrum Zuidwest-Nederland de afstemming hiervan en nemen alle ziekenhuizen deel aan deze registratie. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de coördinator van de LTR.

Inclusiecriteria LTR

Alle traumapatiënten, die binnen 48 uur na het trauma gezien zijn op de Spoedeisende Hulp (SEH) en opgenomen worden op een ziekenhuisafdeling, hetzij op de verpleegafdeling of op de Medium Care/High Care/Intensive Care (eventueel via de Operatie Kamer). Ook degenen die overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis of komen te overlijden op de SEH worden geïncludeerd in de LTR.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Informatie van de opgenomen traumapatiënt wordt geregistreerd vanaf het moment dat het trauma plaatsvindt. Deze geregistreerde gegevens zijn ingedeeld in prehospitaal (inclusief ambulance), SEH-bezoek, ontslag en overlevingsstatus (wel of niet in leven 30 dagen na aankomst op de SEH). Het opgelopen letsel wordt gemeten  volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS), waarmee weer de ernst van het letsel berekend kan worden (Injury Severity Score (ISS)).

Rapportage

Voor alle deelnemende ziekenhuizen heeft de LNAZ een online-omgeving ingericht, waarin alle regionale en landelijke gegevens vanaf het deelname jaar worden getoond. Tevens wordt door het Traumacentrum ZWN, voor de regio Zuidwest-Nederland, ieder jaar een rapportage uitgegeven. Daarnaast verzorgt de LNAZ ook jaarlijks een landelijke en regionale rapportage.

In de aankomende jaren gaat het Traumacentrum Zuidwest-Nederland zich meer bezig houden met het analyseren en interpreteren van gegevens, die sinds 2007 verwerkt zijn in de LTR. Op deze manier kunnen we instaan voor de kwaliteit van de zorgketen van de traumapatiënt in de regio ZWN.

Meer weten?

Heeft u vragen over de traumaregistratie? Of heeft u een verzoek betreffende uw eigen ziekenhuisdata? Neem dan contact op met het datamanagement van het Traumacentrum ZWN via dm.tczwn@erasmusmc.nl.