Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen geldt als de norm voor de acute zorgketen en beschrijf de vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Een landelijk kader, maar met veel ruimte voor regionale invulling en ontwikkeling. Het doel van het kwaliteitskader is het vastleggen van afspraken die partijen in de spoedzorg hebben gemaakt over samenwerking in de keten om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week.1 Het kader is gericht op de kwaliteit van de huisartsenspoedzorg, ambulancezorg, de mobiele medische teams (MMT) en de spoedeisende ziekenhuiszorg. De ambitie van partijen is om in een volgende versie van het kwaliteitskader verbinding te maken met de partijen die andere vormen van spoedzorg leveren, zoals de acute GGZ en de thuiszorg. De spoedzorgketen start vanaf het moment waarop de patiënt zich meldt met zijn spoed- ofwel ongeplande zorgvraag. De spoedbeleving van de patiënt is daarbij leidend. Het kader volgt het pad van de patiënt (patient journey) door de keten en bevat bestaande en nieuwe normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen: melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek & behandeling en coördinatie uitstroom. Daarnaast bevat het afspraken over keteninformatie en ketenevaluatie. Naast het garanderen van goede zorg aan patiënten met een spoedzorgvraag is het belangrijk dat zorgverleners en zorginstellingen continu blijven leren, met het oog op optimale zorg voor patiënten. Voor de nieuwe normen die in dit Kwaliteitskader beschreven zijn, is een implementatieplan met tijdslijnen opgesteld. Dit implementatieplan is als apart document opgesteld. Ook is er een onderhoudsplan en wordt er nog een cliëntenversie opgesteld. Patiënten weten op basis van het Kwaliteitskader waar zij op kunnen rekenen bij een spoedzorgvraag. Voor branche- en beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen biedt het een kader voor op te stellen of aan te scherpen richtlijnen en normen. Zorgverzekeraars kunnen het Kwaliteitskader gebruiken bij de afspraken die zij met aanbieders in de spoedzorgketen maken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan het Kwaliteitskader gebruiken bij het toezicht op de kwaliteit van de spoedzorg. Link 1. Kwaliteitskader Spoedzorgketen. De versie 17-01-2020 graag toevoegen. Partijen zullen op zijn vroegst in 2023 komen met een (integrale) herziening van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Register van het Zorginstituut is de centrale plek van de kwaliteit van zorg. Zichtbaar en toegankelijk voor iedereen.

Regio Zuidwest-Nederland

De ketenpartners die in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) zijn vertegenwoordigd en samen betrokken bij de acute zorg. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk om afspraken te maken over een sluitende keten van de acute zorg in de regio. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) heeft de rol om de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen te monitoren en te faciliteren.

Informatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Voor meer informatie zie: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen-kwaliteitskader

In onderstaande bijlagen vindt u links naar relevante artikelen of nieuwsberichten uit 2019 over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen april 2016 is inclusief onderhoudsplan en gezamenlijk implementatieplan.

https://www.traumacentrumzwn.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190425-Implementatieplan-Kwaliteitskader-Spoedzorgketen-def.pdf

https://www.skipr.nl/actueel/id38721-zorginstituut-grijpt-in-bij-vastgelopen-kwaliteitskader-spoedzorg.html?utm_medium=email&utm_source=2019-06-11_20190611%20skipr%20daily%20nieuwsbrief&utm_campaign=NB_SKIPR

https://www.zorgvisie.nl/bezettingsnorm-blijft-struikelblok-bij-kwaliteitskader-spoedzorg/

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/kwaliteitskader-spoedzorgketen-aangeboden

https://ineen.nl/nieuws/2019/04/19/spoedzorg-krijgt-impuls-dankzij-nieuw-kwaliteitskader/

https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/zorg-voor-goede-nazorg-na-spoedsituatie

https://www.lnaz.nl/nieuws/spoedzorg-krijgt-impuls-dankzij-nieuw-kwaliteitskader

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/spoedzorg/kwaliteitskader-spoedzorgketen

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/14/nza-berekent-kosten-nieuw-kwaliteitskader-spoedzorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/01/14/rapportage-bia-kwaliteitskader-spoedzorgketen

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/meerkosten-kwaliteitskader-spoedzorg-maximaal-314-miljoen.htm

https://www.skipr.nl/actueel/id37155-kwaliteitskader-spoedzorg-kost-maximaal-26-miljoen.html

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/met-nog-meer-regels-en-nog-meer-richtlijnen-draaien-we-het-hele-systeem-kapot~bda26fb5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ziekenhuizen-eisen-aan-spoedzorg-voor-ouderen-te-hoog-kosten-dreigen-uit-de-hand-te-lopen~b9ee2b62/

Kamerbrief over Kwaliteitskader Spoedzorgketen 14 januari 2019 (volgt)

Rapportage BIA Kwaliteitskader Spoedzorgketen Nederlandse Zorgautoriteit december 2018.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/geen-voortgang-in-debat-ervaringseisen-spoedzorg-.htm