Expertisegroep Acute Psychiatrie

De expertisegroep Acute Psychiatrie houdt zich bezig met het waarborgen van een goede in-, door- en uitstroom van acute psychiatrische patiënten. Alle partijen streven ernaar om de acute psychiatrische zorg zo vorm te geven dat er in het geval van nood zo snel mogelijk passende acties genomen kunnen worden. Op deze manier kunnen patiënten zo snel mogelijk rekenen op kwalitatief goede psychiatrische hulp. Om hieraan bij te dragen is een generieke module Acute Psychiatrie ontwikkeld. De implementatie hiervan is een belangrijk thema voor de expertisegroep. In de generieke module hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast zijn een aantal kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de generieke module is de GGz-triagewijzer. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

Betrokken partijen

De voorzitter van de expertisegroep is A. van Reijssen, psychiater en manager zorg acute psychiatrie Parnassiagroep.

Aan de expertisegroep nemen de volgende ketenpartners deel:

  • Regionale Ambulance Voorziening
  • Geestelijke gezondheidszorg met crisisfunctie
  • Huisartsenpost
  • Huisartsen
  • Politie
  • Zorgbelang
  • Ziekenhuis
  • Gemeente