Regiopartners

Een goede afstemming tussen de ketenpartners in de acute zorgketen leidt tot betere opvang, behandeling en zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. Binnen het ROAZ wordt met veel verschillende partners samengewerkt:

Ziekenhuizen

GGD/GHOR

 Huisartsenzorg

Verloskundigen organisaties en kringen

 • VSV Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • VSV EMC
 • VSV IJsselland
 • VSV Rivas Zorggroep
 • VSV Albert Schweitzer
 • VSV Zeeuws Vlaanderen
 • VSV Zeeland
 • VSV Plus
 • IGO Zuid aan Zee

 GGZ en verslavingszorg met crisisfunctie

Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV), inclusief Meldkamer Ambulancezorg (MKA)

 Rode Kruis

VVT

 • Conforte (brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, thuiszorg en GGZ in de regio Rotterdam)
 • Samenwerking met andere VVT-partners wordt momenteel verkend.