Mobiel Medisch Team

Een Mobiel Medisch Team (MMT) wordt ingezet wanneer bij een ongeval direct en ter plekke specialistische medische zorg nodig is. 

Deze zorg wordt aanvullend op de ambulancezorg geleverd. Het MMT en de ambulanceverpleegkundigen werken daarbij samen om de beste zorg te leveren aan de patiënt. In Nederland zijn er vier MMT’s die inzetbaar zijn door heel het land.  Deze teams zijn, door gebruik te maken van helikopters snel ter plaatse, ook op lastig bereikbare plaatsen.

Samenstelling MMT

Een MMT bestaat uit een medisch specialist (een anesthesioloog of traumachirurg), een gespecialiseerde verpleegkundige en een piloot. Alle hulpverleners zijn naast hun reguliere opleiding specifiek opgeleid en getraind voor het verlenen van (pre-hospitale) spoedeisende medische hulp en hebben ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden. Het MMT van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland is onderdeel van het Erasmus MC en gehuisvest op het helistation van Rotterdam The Haque Airport (RTHA). Naast een hangar voor de helikopter bevinden zich daar ook werk- en verblijfruimten van de teamleden. 

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)

De vluchten van het MMT vallen onder de HEMS. Andere HEMS-vluchten zijn bijvoorbeeld het transport van patiënten tussen ziekenhuizen (interklinisch transport), het vervoer van couveusebaby’s (Critical Care-transport) en repatriëringsvluchten met medische begeleiding. 

De traumacentra huren de helikopters en de piloten in bij ANWB Medical Air Assistance BV. Deze organisatie zorgt er ook voor dat aan alle mogelijke voorwaarden om te kunnen vliegen wordt voldaan.

Inzet MMT

Het MMT verplaatst zich in principe altijd met de helikopter naar de plaats van het ongeval. Ook heeft het team de beschikking over een voertuig.Het voertuig wordt ingezet wanneer de helikopter niet kan vliegen. Dit kan vanwege weersomstandigheden, onderhoud of een technische storing zijn.

Patiënten worden in principe per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De arts kan eventueel meegaan in de ambulance. Het vervoeren van patiënten per helikopter gebeurt in onze regio alleen in bijzondere gevallen. Met het MMT-voertuig kunnen geen patiënten vervoerd worden.

Inzetcriteria

De inzet van het MMT is niet bij elk ongeval noodzakelijk. Er zijn daarom duidelijke regels (inzetcriteria) afgesproken voor het inzetten van een MMT. Deze inzetcriteria zijn onderverdeeld in twee categorieën:

 • Primair: De centralist van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zet een MMT in op basis van de melding (bijvoorbeeld: ‘een val van grote hoogte’ of ‘een botsing van twee voertuigen op de snelweg met meerdere gewonden’).
 • Secundair: De centralist van de Meldkamer Ambulancezorg zet een MMT in op basis van nadere medische en/of verpleegkundige informatie van een hulpverlener ter plaatse.

Ook kan een hulpverlener ter plaatse besluiten dat een MMT geen meerwaarde heeft of niet meer nodig is. Op basis van deze zogenoemde cancelcriteria, bijvoorbeeld als de patiënt inmiddels is overleden, kan het MMT teruggehaald worden.

Landelijke dekking

Samen met omringende landen zorgen we ervoor dat er in Nederland optimale dekking is. Dit betekent dat grensoverschrijdende MMT-inzetten in beide richtingen mogelijk zijn. voor de regio’s bij Enschede en de punt van Limburg wordt gebruik gemaakt van een helikopter uit Duitsland. De helikopters hebben allemaal een ‘roepnaam’. De roepnaam van de helikopter van het Rotterdamse MMT is Lifeliner 2. De standplaatsen van de MMT’s zijn:

 • Amsterdam (lifeliner 1)
 • Rotterdam (Lifeliner 2)
 • Nijmegen (Lifeliner 3)
 • Groningen (Lifeliner 4)

Achtergrond van de MMT’s in Nederland

Het eerste Helicopter Emergency Medical Services-project (HEMS) in Nederland werd uitgevoerd in Amsterdam. In navolging hiervan startte de ANWB, in samenwerking met het Erasmus MC, op 1 augustus 1997 een proefperiode met een MMT, inclusief helikopter. 

De resultaten van deze proef waren zo gunstig dat de Ziekenfondsraad een positief advies uitbracht aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het instellen van traumacentra. De minister nam dit advies over en wees in 1999 tien traumacentra aan. Hiervan kregen vier centra de beschikking over een helikopter. In het begin waren de MMT’s alleen bij daglicht inzetbaar. Sinds 2011 zijn alle MMT’s 24 uur per dag inzetbaar.

Samenstelling van het team

 • Medisch Coördinator MMT
  Robert Jan Houmes, anesthesioloog – kinderintensivist   
 • Coördinator Kwaliteit en Opleiding MMT
  Iscander Maissan   
 • Chief Nurse MMT
  Petra van Asten  
 • Chief Pilot LL2
  Roel Weggen

De verpleegkundigen van het Mobiel Medisch Team (MMT) worden vanuit regionale ambulancediensten gedetacheerd bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Twee verpleegkundigen van het MMT zijn werkzaam als SEH-verpleegkundigen bij het Erasmus MC. De MMT artsen zijn werkzaam bij het Erasmus MC. De piloten zijn in dienst van de ANWB MAA.

Hems academie (trainingcenter)

V&VN vakgroepen HEMS Verpleegkundigen