Regionale OTO-activiteiten

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland ondersteunt diverse ketenpartners (ziekenhuizen,  geestelijke gezondheidszorg, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD) om zich voor te bereiden op (grootschalige) rampen en crisissen. Hiervoor organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten, zoals simulatietrainingen met behulp van ETS (Emergo Train System) en operationele oefeningen met acteurs die zich als slachtoffer voordoen. Al deze oefeningen verzorgen wij met diverse partners zoals:

  • crisiscoördinatoren van de ziekenhuizen;
  • huisartsenposten;
  • de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio;
  • het Nederlandse Rode Kruis;
  • Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond;
  • Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid;
  • het Witte Kruis.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neemt dan contact op met onze Coördinator Opleiden-Trainen-Oefenen.