Beheersorganisatie

Zorgcontinuïteit is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de verschillende zorginstellingen en aanbieders, maar ten aanzien van de acute zorg is het belangrijk dat we op momenten van krapte goed met elkaar afstemmen.

Zorgcontinuïteit borgen

Om de zorgcontinuïteit in de regio zo goed mogelijk te beschermen, heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) met de zorgorganisaties uit de regio afgesproken om in geval van crisis zeer nauw met elkaar te gaan samenwerken. Op dat moment wordt de beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit ROAZ ZWN (tijdelijk) opgericht. Deze organisatie bewaakt en borgt de toegankelijkheid en continuïteit van de acute zorg in de regio en bestaat uit een strategisch en een tactisch niveau.

Meer informatie: