Traumanetwerk & Landelijke Traumaregistratie

Traumazorg is medische hulp aan de patiënt die gewond is geraakt door bijvoorbeeld een val in huis, in het verkeer, tijdens het werk of door een geweldsdelict. Dit kan gaan om ernstig gewonde patiënten, zogenaamde multitraumapatiënten, en om patiënten met eenvoudigere letsels. Jaarlijks worden bijna 85.000 ongevalsslachtoffers in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Waarvan ongeveer 10.000 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland.

Traumacentra

In Nederland zijn elf regionale traumacentra. De elf traumacentra hebben zich verenigd in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) (www.lnaz.nl). Deze centra zorgen voor opvang en behandeling van ernstig gewonde ongevalsslachtoffers. Deze zorg wordt geleverd op de Spoedeisende Hulp (SEH) en de kliniek van het traumacentrum. Daar staan 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen en specialisten klaar om de ernstige slachtoffers optimale zorg te leveren. Traumacentra hebben naast deze zorgtaak in eerste instantie nog een drietal taken van het Ministerie van VWS gekregen (Beleidsvisie, 1999):

  • Het onderhouden van een traumazorgnetwerk;
  • De functie van kenniscentrum;
  • De organisatie van een paraat Mobiel Medisch Team (MMT)

Het Erasmus MC is één van de elf traumacentra. Daarnaast maakt de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie onderscheid in level 1, level 2 en level 3 ziekenhuislocaties op het gebied van traumazorg. Deze levelindeling maakt deel uit van regionale netwerkafspraken en visitaties.

Traumazorgnetwerk

Het Traumazorgnetwerk streeft naar optimale zorgverlening zodat elke traumapatiënt op het juiste tijdstip door de juiste hulpverlener op de juiste plaats wordt behandeld. De samenwerking met ketenpartners zoals ambulancediensten, meldkamers ambulancezorg, het MMT en ziekenhuizen is daarbij onmisbaar. Lees meer hierover op Expertisegroep Traumatologie.