Demonstraties en oefeningen

Het MMT kan zijn medewerking verlenen aan demonstraties en oefeningen wanneer er sprake is van een koppeling met de (medische) doelstellingen van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Er wordt niet ingegaan op verzoeken tot demonstraties met ‘entertainment’-doeleinden.

Alle afspraken voor de deelname aan een demonstratie of oefening worden gemaakt onder voorwaarde van een ‘no-show’ reglement.

Waar bestaat een demonstratie of oefening uit?

Een bijdrage van het MMT aan een oefening of een demonstratie bestaat uit de inzet van:

 1. Helikopter;
 2. MMT-voertuig;
 3. Extra team (in bijzondere gevallen kan een extra MMT bestaande uit een arts en verpleegkundige (en piloot) per helikopter of MMT-voertuig worden ingezet).

Hoe vraag ik een demonstratie of oefening aan?

Voor een demonstratie of oefening vragen wij u een e-mail te sturen aan: stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl met daarin een omschrijving van uw aanvraag. Het team beoordeelt of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien uw aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvangt u de volgende (aanvraag)formulieren om in te vullen:

 • Aanvraagformulier demonstratie of oefening
 • Voorwaarden landing traumahelikopter
 • Benodigde informatie voor de aanvraag van een helikopterlanding

De formulieren moeten, in verband met de nodige vergunningen en voorbereiding, tenminste 6 weken voor de geplande oefening of demonstratie worden geretourneerd. Wanneer er een positief besluit volgt op uw aanvraag ontvangt u een bevestiging van de provider (ANWB MAA) met de voorwaarden. Hier moet u een akkoord voor geven en aan ons terugsturen. Vervolgens verzorgt de provider (ANWB MAA) de verdere organisatie van de demonstratie of oefening. 

Wat zijn de kosten?

De totale kosten die worden gemaakt voor een oefening of demonstratie worden bij de aanvrager in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend op basis van verschillende factoren, zoals:

 • Directe kosten helikopter / MMT-voertuig;
 • Afstand;
 • Personele kosten;
 • Materiaalverbruik;
 • Overige bijkomende kosten (leges, landingsgelden, kosten voor vergunningen);
 • Voorbereidende werkzaamheden.

De kosten van bovenstaande factoren zijn sterk afhankelijk van tijdstip en locatie. Wij maken daarom graag een persoonlijke offerte voor u.


No show-reglement
Het no show-reglement houdt in dat het MMT niet aan uw verzoek tot demonstatie of oefening kan voldoen wanneer het team genoodzaakt is zijn reguliere werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat er geen rechten aan uw verzoek worden ontleend als er sprake is van een reguliere inzet van het MMT.

Wat zijn de kosten in het geval van no show?
De kosten zijn afhankelijk van de specifieke demonstratie of oefening waar u een aanvraag voor heeft ingediend:

 1. Per helikopter
  Bij gebruik van het no show-reglement, worden er geen vliegkosten in rekening gebracht. Eventuele bijkomende kosten zoals leges, landingsgelden en kosten voor vergunningen (enz.) worden wel doorberekend.
 2. Per MMT-voertuig
  Wanneer er van het ‘no show’ regelement gebruik wordt gemaakt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Meer weten?
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Chief Pilot van LifeLiner 2, de heer M. van den Berg ( telefoon: 010-46 26 911 of 010-70 35 676). Of stuur een mail naar: stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl