Crisisbeheersing & OTO

Opgeschaalde zorg

Wanneer er in Nederland een ramp of crisis uitbreekt, is het noodzakelijk dat zorginstellingen goed samenwerken en hun kennis bundelen. Dit type zorg noemen we opgeschaalde zorg. Aangezien rampen en crississen niet vaak voorkomen maar de regio wel voorbereid moet zijn, oefent de regio dit regelmatig. Zowel ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen als gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) oefenen individueel met elkaar. In de regio Zuidwest-Nederland staat dit bekend als Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Op deze pagina lees je meer over OTO en de financiële ondersteuning daarvoor.

Visie op opgeschaalde zorg

In de regio Zuidwest-Nederland (ROAZ-verband link) is een visie ontwikkeld hoe de zorginstellingen samenwerken in de voorbereiding op opgeschaalde zorg. Meer informatie op Inrichting opgeschaalde zorg.

OTO-activiteiten in onze regio

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) organiseert jaarlijks activiteiten voor de ketenpartners in onze regio. Deze activiteiten vind je terug in ons agendaoverzicht. Deze activiteiten worden betaald uit het regionaal OTO-budget. Lees hier verder over de regionale OTO-activiteiten.

OTO-stimuleringsbudget

Jaarlijks verleent het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een OTO-stimuleringssubsidie om zorginstellingen op te leiden, te laten oefenen en nauwer en beter te laten samenwerken. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorbereidingen. Zij kunnen echter voor een deel van de kosten die zij maken bij de voorbereiding een beroep doen op de OTO-stimuleringssubsidie. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland beheert namens onze regio het OTO-budget en valt onder de verantwoordelijkheid van het ROAZ Zuidwest-Nederland. Over de besteding van het budget legt het ROAZ Zuidwest-Nederland jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De afspraken over de besteding van de OTO-stimuleringsmiddelen zijn vastgelegd in een convenant. Daarnaast is een aantal kaders vastgesteld in het landelijk beleidskader OTO. 

Landelijk beleidskader OTO

Lees hier meer over de Regionale subsidie OTO-stimuleringssubsidie.