OTO-toolkit

Zorginstellingen en de regionale OTO-projecten zijn actief met de organisatie van vele OTO-activiteiten. Ter ondersteuning van al deze instellingen is in 2011 de landelijke OTO-Toolkit uitgerold.

Op de site www.otoportaal.nl is de OTO-Toolkit met handvatten voor het ontwikkelen en inrichten van hun OTO-activiteiten beschikbaar.

In de toolkit staan vijf instrumenten:

  • de leidraad crisisorganisatie in zorginstellingen en kwalificatieprofielen voor sleutelfunctionarissen;
  • het OTO kwaliteitskader;
  • de OTO catalogus;
  • de handreiking OTO portfolio;
  • en het online OTO Kennisportaal ‘Vakbekwaamheid voor Opgeschaalde Zorg’.

Planbeheerders en/of crisiscoördinatoren van zorginstellingen kunnen met de toolkit de stand van zaken rond crisisbeheersing en OTO in hun organisatie analyseren. De OTO-Toolkit geeft vervolgens een verbeteradvies waarmee integrale OTO-plannen kunnen worden opgesteld en een slagvaardige crisisorganisatie binnen de zorginstelling kan worden ingericht. Met de OTO-Toolkit zijn voorbereiding, uitvoering en vastlegging van OTO- activiteiten voor iedereen te zien.