22-06-2023 Refereeravond Acute Psychiatrie

Naar aanleiding van diverse bijeenkomsten in de regio over uitdagingen binnen de acute psychiatrie op de Spoedeisende Hulp, kwam het delen van kennis naar voren als een van de voorgestelde oplossingen. Deze ketenoverstijgende kennisdeling werd in gang gezet met een goed bezochte referentieavond over acute psychiatrie, die plaatsvond op 22 juni 2023. Tijdens deze avond werd de acute psychiatrische patiënt vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij er veel herkenning was onder het aanwezige publiek met betrekking tot de ervaren knelpunten. Er werden kritische vragen gesteld en er ontstonden vele momenten van inzicht, waarop werd gereageerd met uitspraken als “oh, zit dat zo”.

De presentaties van deze avond kunt u hieronder downloaden.