Expertisegroep Traumatologie

Om de kwaliteit van de traumazorg te verbeteren is het Regionaal Traumachirurgenoverleg opgezet. Vier keer per jaar vindt dit overleg plaats.  De voorzitter van het overleg is Dennis den Hartog, traumachirurg in het Erasmus MC.

In het overleg zijn er netwerkafspraken gemaakt die bijdragen aan de optimale zorg voor de traumapatiënt in de regio. 

Traumazorg is bij uitstek ketenzorg. De basis wordt gevormd door tien schakels die de keten Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) vormen. Trauma dient breed te worden opgevat, zoals letsel veroorzaakt door uitwendige factoren, inclusief specifieke risico’s zoals chemisch, biologisch en stralingsletsel, hypothermie- en verdrinkingsslachtoffers. Hierbij is ook aandacht voor de psychische component. Onderstaand de 10 schakels van de keten:

 1. Omstanderhulp en alarmering via de 112 meldkamer
 2. Verplaatsen naar de patiënt(en)
 3. Beoordelen van de patiënt(en)
 4. Verlenen van acute hulp
 5. Vervoer naar een ziekenhuis
 6. Opvang op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH)
 7. Operatie
 8. Intensieve zorg
 9. Verpleging en ontslag
 10. Poliklinische revalidatie

Bij de opvang van een traumapatiënt worden de belangrijkste kenmerken van de patiënt en het letsel verzameld (patiëntprofiel). Dit bepaalt de behoefte aan behandeling en het eventuele ziekenhuis waarnaar de patiënt getransporteerd wordt (level 1, 2 of 3). De criteria hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Om in de pre hospitale triage de juiste beslissing te nemen voor het vervoeren van patiënten met bepaald letsel naar het juiste ziekenhuis (met de voor deze patiënt meest geschikte opvang- en behandelcapaciteit), is een schema ontwikkeld. Het beoordelen van de patiënt noemen we ook wel triage.

Betrokken partijen

De voorzitter van de expertisegroep is dr. D. den Hartog, traumachirurg Erasmus MC.

Aan het overleg nemen deel:

 • Traumachirurgen
 • Ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten Meldkamer Ambulancezorg (agendalid)