Programma Zorgcoördinatie

De acute zorg voor iedereen toegankelijk houden. Nu én in de toekomst! In Nederland staan we voor deze belangrijke uitdaging. Het niet optimaal organiseren, de toenemende druk van de acute zorg en de schaarste aan zorgprofessionals in de regio is aanleiding voor het starten van het “Programma Zorgcoördinatie”. Dit alles vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Toekomstbestendige acute zorg op regionaal niveau, dat is het doel van het programma Zorgcoördinatie ROAZ Zuidwest-Nederland. Domein overstijgende samenwerkingen en verdere ontschotting is hierbij essentieel. In dit programma worden middels diverse projecten en pilots meer inzicht verkregen op de nadere invulling van zorgcoördinatie in de regio Zuidwest-Nederland.

 

                                                                                                           Klik boven in de balk op ‘Over Programma Zorgcoördinatie of op ‘Projecten’.