Digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen

Het belang van digitale gegevensuitwisseling

Het belang bij digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen is groot. Met behulp van betere digitale gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter geïnformeerd en ondersteund worden in hun werk. Hierdoor kunnen zij de patiënt sneller betere zorg aanbieden. Dit betekent dat ervoor gezorgd moet worden dat alle schakels in de acute zorgketen over relevante en medische gegevens beschikken die nodig zijn bij spoed. Hierdoor kan er goed en snel de juiste zorg op de juiste plek geboden worden. De COVID-19-crisis heeft nogmaals benadrukt dat er een hoge urgentie is voor inzage in relevante medische gegevens in de spoedzorgketen.

Er zijn in de afgelopen tijd meerdere initiatieven gestart voor een betere gegevensuitwisseling in de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland. Veel van deze zijn helaas vertraagd of gestrand door onvoldoende tijd, focus en commitment. Er worden steeds meer stappen gezet in intensievere ketensamenwerking en zorgcoördinatie, waardoor het belang van digitale gegevensuitwisseling in de keten steeds groter wordt. De patiënt is erbij gebaat als op het juiste moment de juiste gegevens beschikbaar zijn bij de juiste professional in de spoedzorgketen. Vandaar dat is gekozen om met de regio in te zetten op de versnelling van de digitale gegevensuitwisseling in de spoedketen door middel van deelname aan het landelijke programma Met spoed beschikbaar.

Inhoud programma Met spoed beschikbaar

Het landelijke programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Hierbij werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders nauw samen aan de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens.

Het programma heeft:

Als missie: Zorgverleners in de spoedzorg te helpen met gegevensuitwisseling volgens de richtlijn (Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg – Nictiz)

De ambitie: Relevante gegevens bij spoed in 2021 in één oogopslag inzichtelijk

De baten: Betere gezondheidsuitkomsten – Doelmatiger en sneller (keten)zorgproces – Kwaliteitsverbetering zorgproces

De gegevensuitwisselingsstromen zijn gebaseerd op de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’. In deze richtlijn staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

Akkoord strategisch team

Naar aanleiding van een bestuurlijke en organisatorische inventarisatie is er vanuit het stafbureau ROAZ in afstemming met RijnmondNet een notitie opgesteld voor het Strategisch Team ROAZ. Dinsdag 23 februari 2021 is deze notitie besproken in het Strategisch Team ROAZ Zuidwest-Nederland. In dit overleg is bestuurlijk commitment verkregen om een aanvraag in te dienen bij Nictiz voor in elk geval twee koploperprojecten en het aanstellen van een organisatorisch en technisch projectleider om dit traject te trekken.

De uitwisseling trajecten

Vanuit de ROAZ-regio Zuidwest-Nederland is gezegd om in eerste instantie in te zetten op twee berichtenstromen van het programma:

  1. Gegevensuitwisseling tussen ambulances en SEH’s (en vice versa) 
  2. Gegevensuitwisseling tussen huisartsen/HAP’s en MKA’s en vice versa.

Dit zal een samenwerking zijn tussen de betrokken ketenpartners en hun ICT-leveranciers. Een aantal zorginstellingen starten als koploper met de technische aansluiting. De werkafspraken worden met regionaal gemaakt en de lessons learned worden vanuit de koplopers met de regio en Nederland gedeeld. De aanvraag voor deze koploper trajecten is ingediend bij het programma.

Voor meer informatie over het project “Met spoed beschikbaar” ga naar https://www.metspoedbeschikbaar.nl/

Informatie filmpje ‘Met spoed beschikbaar’

Onderstaand meer aanvullende informatie m.b.t. het project:

Koploperprojecten Met spoed beschikbaar voortvarend van start – ICThealth-juni2021.pdf (traumacentrumzwn.nl)

Podcast NVZ – Podcast Digitale zorg: Koplopers van digitale gegevensuitwisseling in acute zorgketen – NVZ (nvz-ziekenhuizen.nl)

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Ankie Kuiper a.kuiper@erasmusmc.nl.