Zorgcoördinatiecentrum Zuid-Holland Zuid

De pilot Zorgcoördinatiecentrum Zuid-Holland Zuid (ZCC ZHZ) heeft als doel om aanbieders van acute zorg in de Regio Zuid-Holland Zuid zo efficiënt mogelijk samen te laten werken vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum.

In de regio Zuid-Holland Zuid wordt in de komende maanden de vraag beantwoord hoe aanbieders van acute zorg in de regio Zuid-Holland Zuid zouden verder willen samenwerken vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum. Om deze vraag te beantwoorden is er met steun van zorgverzekeraars een programmamanager regionale zorgcoördinatie aangetrokken met de opdracht om samen met vertegenwoordigers van de acute zorg in de regio voor de zomer 2021 een plan op te leveren voor een regionaal zorgcoördinatiecentrum in de regio Zuid-Holland Zuid.

Een eerste stap was het organiseren van een webinar op 10 mei 2021 waarin het concept van een zorgcoördinatiecentrum gepresenteerd werd onder meer door prof. Freddy Lippert uit Kopenhagen (Denemarken). Aanbieders van acute zorg hebben zich daar enkele jaren terug verenigd in een zorgcoördinatiecentrum en dat is een best practice geworden voor andere regio’s over de landsgrenzen heen. Afvaardigingen van de huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, VVT en ambulancezorg hebben deelgenomen aan het webinar.

Naast de oriëntatie op een regionaal zorgcoördinatiecentrum lopen er in de regio Zuid-Holland Zuid inmiddels verschillende initiatieven waarbij huisartsen, VVT en ziekenhuizen intensief samenwerken in de acute zorg. Zo zet ambulancezorg Zuid-Holland Zuid een rapid responder/ambulanceverpleegkundige bij de huisartsenpost Drechtsteden die onder directe aansturing van de huisarts patiënten bezoekt. In Gorinchem werken wijkverpleegkundigen samen met medewerkers van de spoedeisende hulp en de huisartsen. Dit alles om sneller de juiste zorg op de juiste plaats te leveren aan patiënten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Lisanne Labee lisanne.labee@rivas.nl