Rapid Huisartsengeneeskunde Zuid-Holland Zuid

Door samenwerking juiste zorg op de juiste plek

Het aantal spoedeisende ambulanceritten met de hoogste urgentie (A1), op aanvraag van een huisartsenpost, neemt de afgelopen jaren toe. Achteraf blijkt dat in 35-40% van de gevallen niet altijd een ambulancerit nodig was en de zorgverlening ter plaatse afgerond kon worden. In de ambulancezorg worden deze ritten eerste hulp geen vervoer (EHGV’ of ‘mobiele zorgconsulten’) genoemd. Door de samenwerking  tussen de acute huisartsenzorg en ambulancezorg beter te coördineren kan de zorgverlening voor deze acute zorgvragen verbeteren. In de regio Zuid-Holland Zuid gaan de Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ), de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden en Yulius (GGZ Crisisdienst) intensiever samenwerken om de toenemende druk in de acute zorgketen het hoofd te bieden door de inzet van een Rapid Huisartsengeneeskunde (Rapid HAG).

De proeftuin zorgcoördinatie

In september 2020 is de pilot ‘proeftuin Zorgcoördinatie ZHZ’ gestart. Deze proeftuin betreft de inzet van de Rapid HAG vanuit de meldkamer van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden, waardoor acute huisartsenzorg gezamenlijk met de ambulancezorg wordt ingericht. Op de regionale huisartsenpost worden spoedmeldingen getrieerd en beoordeeld door de triagist onder regie van een huisarts. Een Rapid HAG is een concept waarbij een voertuig met een ambulanceverpleegkundige beschikbaar is, die een aanvullende opleiding heeft in de acute huisartsgeneeskunde én acute geestelijke gezondheidszorg. Deze specifiek daartoe opgeleide ambulanceverpleegkundige kan snel de juiste zorg verlenen voor acute zorgvragen aan patiënten in hun thuissituatie, op aanvraag en onder regie van de huisarts op de huisartsenpost.

De Rapid HAG is gestationeerd bij de HAP en is tijdens de diensten van de HAP beschikbaar. De ambulanceverpleegkundige verleent zorg zoals gebruikelijk (usual care). Het vernieuwende is dat de huisarts de regie blijft houden (eindverantwoordelijk) en deze nauw betrokken blijft bij het beleid dat ingezet wordt. Bijvoorbeeld direct verwijzen naar de juiste zorgaanbieder of (alsnog) een ambulance oproepen. Omdat dit binnen de eigen organisatie geschiedt kan de informatieoverdracht snel worden georganiseerd, wat ten goede komt aan de snelheid en effectiviteit van de eventuele behandeling. Indien blijkt dat een beoordeling door een psychiater van belang is, zal de beoordeling direct kunnen worden georganiseerd vanuit Yulius. Door de inzet van een Rapid HAG wordt snel en efficiënt de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd. Daarmee wordt zowel bij de triage als ook bij de instroom in de acute zorgketen samengewerkt tussen huisartsen, ambulancezorg en GGZ.

Ga naar Proeftuin zorgcoördinatie: integrale aanpak van acute zorg | Nivel voor meer informatie over het project Rapid Huisartsengeneeskunde Zuid-Holland Zuid.

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Nanne Bos N.bos@nivel.nl

Fotograaf omslagfoto: Eric IJdo