Landelijke Platform Zorgcoördinatie Spoed

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) geeft de acute ketenpartners inzicht in de beschikbaarheid en drukte op de Spoedeisende Hulpen (SEH), de klinische capaciteit in de ziekenhuizen voor de reguliere acute zorg en de covidcapaciteit. Hierdoor wordt de samenwerking binnen de spoedzorg vanuit één digitale plek geoptimaliseerd en kunnen patiënten toegang krijgen tot de juiste zorg op de juiste plek. Binnen de regio Zuidwest-Nederlands is het streven om met LPZ de drukte op de SEH afdelingen inzichtelijk te maken. Er is namelijk niets moeilijker dan de voorspelling van de patiënten-instroom en inschatting hoe de doorstroom naar de kliniek gaat zijn. Het is een dagelijkse stresstest voor de acute zorgketen. De applicatie brengt hier verandering in door te laten zien wat de actuele status van de drukte is en hoe druk het gaat worden op de SEH’s van de ziekenhuizen.

Inzicht op de drukte binnen de zorgorganisaties

De drukte op de SEH is lastig te voorspellen aangezien het onder andere afhankelijk is van de interacties tussen bedbezetting op de SEH, de urgentie en ernst van de medische klacht van de patiënt, gecombineerd met de capaciteit van het beddenhuis en beschikbaar personeel. Veel verschillende indicatoren dus. Maar door het gebruik van informatie uit het elektronisch patiëntendossier kunnen de complexe berekeningen van de zogenoemde crowding scores relatief eenvoudig gegeneerd worden in LPZ. Zo’n score geeft een ‘harde’ maat voor de subjectief gevoelde drukte op de SEH. Deze score kan in LPZ berekend worden door data te gebruiken uit het elektronisch patiëntendossier, wat automatisch 24/7 wordt geupdate in LPZ. Dit heeft als voordeel dat de informatie betrouwbaar en actueel is. Er hoeven geen extra administratieve acties verricht te worden, daar het invoeren van de gegevens in het bronsysteem al onderdeel van de dagelijkse routine is van de zorgverleners in het ziekenhuis. Zo kunnen de zorgverleners hun schaarse tijd efficiënt inzetten voor patiëntenzorg. Daarnaast is de grote winst voor de individuele SEH dat ze goed kunnen zien welke en hoeveel patiënten-instromen en hoe lang de wachttijd voor hen is om door te stromen naar bijvoorbeeld een behandelkamer op de SEH of een bed in de kliniek. Ook geeft de applicatie, door middel van de eerdergenoemde crowding score, een voorspelling van de drukte voor de aankomende twee uur. Dit geeft de zorgverleners de mogelijkheid om daar op in te spelen door alvast extra zorgpersoneel in te schakelen en zo te voorkomen dat de druk op de acute patiëntenzorg te groot wordt.

Inzicht op de drukte binnen de regio

Vóór het gebruik van LPZ wisten de acute ketenpartners in de regio niet van elkaar hoe druk ze het hadden. Met behulp van LPZ heeft de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) bijvoorbeeld zicht op de actuele openstellingsstatus van de SEH’s. Ook de ziekenhuizen krijgen een goed beeld waar de andere SEH’s mee bezig zijn. Een SEH kan tijdelijk gesloten zijn voor de 112-patiëntenstroom omdat ze druk kunnen zijn met een ernstig trauma. In de regio is afgesproken dat zo’n tijdelijk ontzien niet meer telefonisch en via de mail van de SEH aan de MKA gemeld hoeft te worden. Door in LPZ te kijken weet de MKA en andere ziekenhuizen dat ze dan deze SEH even moeten ontzien. Dit scheelt wederom veel tijd voor de zorgverleners. En door hierop te acteren krijgt de SEH de benodigde ruimte om intern de zorg te verlenen aan de ernstige zieke patiënt.

Het doel is om de HAP’s en huisartsen ook aan te sluiten op de applicatie. Zij kunnen dan met de SEH afstemmen over een verwijzing en wellicht besluiten om de acute patiënt op een later moment in te sturen of naar een SEH met voldoende beschikbare capaciteit. Zo kan zowel op de 112 patiëntenstroom als op de instroom vanuit de eerste lijn gestuurd worden en wordt de drukte binnen de regio verdeeld.

Het project LPZ Spoed

Onder de vlag van het programma Zorgcoördinatie is LPZ Spoed als één van de drie LPZ projecten al enige tijd actief om LPZ uit te rollen voor de spoedzorg in de regio. Dit betekent aan de ene kant het opzetten van de ICT-benodigdheden en aan de andere kant het afstemmen van werkafspraken. Deze zaken zijn opgepakt in diverse werkgroepen waar alle ziekenhuizen in de regio en de Ambulancevoorzieningen en Meldkamer Rotterdam Rijnmond/ Zuid-Holland zijn vertegenwoordigd. Zonder duidelijke afspraken heb je namelijk niets aan inzicht in de drukte binnen de acute zorg. Ziekenhuizen verschillen bijvoorbeeld in grootte en gaan anders om met een versterking van SEH-bezetting tijdens piekmomenten. Het is dus van belang eenduidige werkafspraken te maken met genoeg ruimte voor de verschillen tussen de ketenpartners. De werkafspraken blijven we tegen het licht houden, passend bij de huidige situatie. En de behoeftes rondom de functionaliteiten binnen LPZ worden bij de gebruikers opgehaald, zodat de techniek in ontwikkeling blijft.

Hieronder vindt u de recente regionale werkafspraken die zijn gemaakt over het gebruik van LPZ Spoed.

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Kirsten Kirschner k.kirschner@erasmusmc.nl. Daarnaast kunnen technische vragen over de applicatie direct verstuurd worden naar de helpdesk LPZ support@lpz.nu