Landelijke Platform Zorgcoördinatie Geboortezorg

In 2019 is het geboortezorg capaciteitsdashboard ontwikkeld. Vanuit het ST ROAZ is het verzoek gekomen om een automatische koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en het capaciteitsdashboard. Het capaciteitsdashboard is inmiddels geïntegreerd in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ).

Aanleiding

De capaciteitsproblematiek in de acute geboortezorg is groot. Eerstelijnsverloskundigen zijn veel tijd kwijt voor het vinden van een plek voor hun bevallende cliënt. Om de verloskundigen snel inzicht te geven in de beschikbare capaciteit in de regio, is er een capaciteitsdashboard in 2019 ontwikkeld. Dit dashboard werd handmatig bijgehouden door de ziekenhuizen en het geboortecentrum in de regio Zuidwest-Nederland. Tijdens de coronacrisis werd de noodzaak van een dashboard dat realtime informatie weergeeft duidelijk, waardoor er gevraagd is aan het ROAZ om een dergelijk dashboard te ontwikkelen. In 2021 is op dit verzoek vanuit het ST ROAZ akkoord gegeven. Dit heeft geleid tot de realisatie van het LPZ Geboortezorg dashboard.

Het project LPZ Geboortezorg

Het LPZ Geboortezorg dashboard geeft realtime inzicht in de beschikbare beddencapaciteit op de afdelingen verloskunde en neonatologie. De eerstelijnsverloskundigen en ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland zien hiermee in één oogopslag waar in de regio plek is voor hun cliënt om te bevallen, respectievelijk naar welk ziekenhuis een patiënt verplaatst kan worden. ROAZ Zuidwest-Nederland is als eerste regio in Nederland gestart met het LPZ dashboard geboortezorg. De geboortezorgprofessionals in de regio hebben enthousiast meegedacht en meegewerkt aan de realisatie van dit dashboard. Ook zijn er werkafspraken gemaakt over hoe om te gaan met het gebruik van het dashboard en zijn de wensen voor verdere ontwikkeling op papier gezet.

Doorontwikkeling

De acute zorg gaat over de ROAZ-regiogrenzen heen. Hiervoor is een landelijke uitrol van inzicht in beschikbare capaciteiten wenselijk. Tijdens de implementatie van het dashboard in de regio is er veel afstemming geweest met landelijke beroepsverenigingen en andere ROAZ-regio’s. Dit heeft er toe geleid dat meerdere ROAZ-regio’s in Nederland bezig zijn met de implementatie van het geboortezorg dashboard.

In de regio Zuidwest hebben we twee ontwikkelpunten voor 2022. De eerste betreft de weergave van de instroom van het verwachtte aantal bevallingen. Met deze gegevens kunnen ziekenhuizen anticiperen op verwachtte piekdrukte. De tweede ontwikkeling gaat over de registratie van het niet aannemen van een bevallende cliënt als gevolg van capaciteits- of personeelsproblematiek (de zogenaamde ‘weigeringen’). Beide doorontwikkelingen geven inzicht in hoeverre de vraag naar beschikbare bevallocaties en het aanbod van capaciteiten op elkaar aansluiten in de regio.

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Hiske Ernst capaciteit.geboortezorg@erasmusmc.nl