Landelijk Platform Zorgcoördinatie Kliniek

Aanleiding klinische capaciteiteninzicht

Het komt (buitenom COVID) regelmatig voor dat er voor patiënten om een overplaatsing wordt verzocht bij een ander ziekenhuis in de regio. Het (snel) vinden van een geschikt bed is van groot belang om patiënten tijdig de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Het kwam voorheen nog te vaak voor dat er veel tussen ziekenhuizen moest worden gebeld om dat bed te vinden. Om deze zoektocht te vereenvoudigen ontstond er een behoefte aan 24 uur per dag en 7 dagen per week real-time inzicht in de beschikbare beddencapaciteit. Niet alleen van het eigen ziekenhuis, maar juist ook van de andere ziekenhuizen in de regio.

LPZ Kliniek in een notendop

In 2018 is besloten om een applicatie aan te schaffen in Zuidwest-Nederland waarop alle ziekenhuizen zijn aangesloten. Die naam van de applicatie is ‘Landelijk Platform Zorgcoördinatie’ (LPZ) en sinds 2020 is de regio bezig met de implementatie.

LPZ is gekoppeld aan het interne patiënten dossier (HIX) van de ziekenhuizen en zodra daarin iets wijzigt pikt LPZ dat 24/7 op. Zo ziet LPZ tot in detail welke bedden er open, beschikbaar en bezet zijn in het ziekenhuis. Zonder dat daar een extra administratieve last bij komt kijken.

Beddencoördinatoren hebben hiermee altijd en overal toegang tot het LPZ-dashboard en kunnen zo van alle ziekenhuizen in de regio zien welke bedden er beschikbaar zijn. Zo kan er sneller een bed worden gevonden wanneer daar noodzaak toe is.

Wat ook blijkt is dat de data in één oogopslag zeer betrouwbaar en actueel is. Hierdoor hoeft er niet meer lang gezocht te worden naar een beschikbaar bed, terwijl ziekenhuizen te allen tijden ook kunnen aangeven dat zij een patiënt (door specifieke omstandigheden) toch even niet kunnen aannemen. LPZ maakt de beddencapaciteit van ziekenhuizen onderling volledig transparant waardoor men ook van elkaar ziet wanneer de drukte toeneemt. In de keten kan dit helpen aansporen tot eerder overleg om de druk op de zorg te doen afnemen.

Voor dit alles is er door alle betrokken ziekenhuizen hard gewerkt om te innoveren, nieuwe werkafspraken af te stemmen en de juiste processen in te richten.

Het project LPZ Kliniek

LPZ Kliniek is één van de vier LPZ-projecten in onze regio (naast Spoed, Geboortezorg en Kindergeneeskunde) en valt onder het programma Zorgcoördinatie in de regio Zuidwest-Nederland. In diverse werkgroepen zijn de betrokkenen hard bezig (geweest) met het nadenken over de wenselijke functionaliteiten van LPZ en de implementatie ervan. Ook is er veel aandacht voor werkafspraken, want volledige transparantie van elkaars beddencapaciteit geeft én vraagt vertrouwen. Daar moet zuinig en op een uniforme manier mee worden omgegaan. Zo zijn er afspraken over definities en hoe we bepaalde functionaliteiten inzetten, zoals drempelwaardes op beschikbare capaciteit of de manier waarop LPZ wordt ingericht. Eenduidige werkafspraken zijn daarin belangrijk – maar belangrijker is dat alle ziekenhuizen zich erin kunnen vinden.

Huidige stand van zaken

In 2020 is LPZ Kliniek pas echt goed van start gegaan. Ondertussen zijn alle ziekenhuizen zo ver dat zij live zijn met LPZ en delen zij met elkaar welke specialistische (en COVID) bedden zij beschikbaar hebben.

Ook wordt LPZ Kliniek landelijk steeds verder uitgerold. Dat betekent dat we op den duur met elkaar in Nederland kunnen gaan nadenken over hoe de toekomst van LPZ eruit komt te zien. Extra functionaliteiten of andere innovaties in de manier waarop we binnen de zorgketen werken, zullen worden onderzocht. Hiervoor komen de ROAZ-en later bij elkaar.

Hieronder vindt u de recente regionale werkafspraken die zijn gemaakt over het gebruik van LPZ Kliniek. Wilt u meer weten over de weg die het LPZ heeft afgelegd? Neem dan een kijkje in het onderstaande bestand ‘LPZ terugblik’.

Mocht u vragen hebben over dit project neem dan contact op met Kirsten Kirschner k.kirschner@erasmusmc.nl. Daarnaast kunnen technische vragen over de applicatie direct verstuurd worden naar de helpdesk LPZ support@lpz.nu