Update voorbereidingen najaar 

De scholen zijn inmiddels weer begonnen en het najaar komt dichterbij. In de vakantieperiode hebben de ketenpartners echter niet stilgezeten. Naast de dagelijkse werkzaamheden en omgang met de voortdurende uitdagingen zoals personeelsuitval en covidpieken, zijn diverse groepen bijeengekomen. Tijdens deze overleggen is kennis uitgewisseld en zijn ideeën onderling gedeeld om de drukte in het najaar het hoofd te kunnen bieden.  

Zo zijn gezamenlijk met de kliniek/IC-managers uit de regio, intensivisten en bestuurders, de kliniek en IC-bedden in zowel de basis als qua opschalingsfasen herijkt en opnieuw bestuurlijk vastgesteld. Deze vaststelling vond plaats in juli en worden momenteel al toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo hoeft er tijdens drukte niet meer gedebatteerd te worden over het aantal opschalingsbedden per fase, maar staan alle neuzen vroegtijdig dezelfde kant om. Wil je meer weten over de beddenherijking? Lees dan het nieuwsbericht van juni.  

Ook met een afvaardiging van deRotterdamseZorg, de regionale ambulancediensten en IC-verpleegkundigen uit de regio zijn we in gesprek gegaan over de take-aways uit eerdere COVID-golven, mogelijke knelpunten en oorzaken en uiteraard oplossingen daarvoor. Er zijn gedeelde zorgen geuit over de personeelstekorten. Veel zorgprofessionals geven aan overwerkt te zijn. Waar in eerdere golven de crisisgedachte sterk gevoeld werd in de maatschappij en veel ondersteuning van buitenaf kwam, moeten veel zorgorganisaties de toenemende vraag en afnemend aanbod, nu intern opvangen. Het ‘normale’ leven is weer opgepakt, uiteraard ontzettend fijn, maar een tegenhanger is dat er minder ruimte is om bij te springen in de zorg. 

Innovatieve oplossingen

Gelukkig worden er veel innovatieve oplossingen gedeeld. Zo hebben veel ziekenhuizen taakdifferentiatie structureel geïmplementeerd op de werkvloer. Bijvoorbeeld door buddyteams tussen studenten en IC-verpleegkundigen, waardoor de verpleegkundige ondersteuning krijgt in de zorg voor de patiënt en de student ervaring op doet in de praktijk. Ook aan andere knoppen kan men draaien, bijvoorbeeld door het introduceren van medische innovaties waardoor kwalitatief goede zorg geleverd blijft, maar hier minder tijd of personeel voor nodig is. IC-verpleegkundigen uit het Adrz hebben bijvoorbeeld een tilmat ontworpen die gebruikt kan worden bij het draaien van een patiënt waardoor 2 verpleegkundigen minder nodig zijn.  

In september staat een overleg met de VVT- en HAP-organisaties op de planning. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het regionale implementatieplan van het rapport ‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID’. Veel van de modules beschreven in het rapport brengt onze regio al in praktijk. Echter er zijn nog genoeg kansen om te grijpen, zoals het uniformeren van de regionale processen ten aanzien van thuismonitoring.  Van deze ontwikkelingen houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Meer weten?? 

Neem dan voor meer informatie contact op met Iris Keessen

gepubliceerd op: 1 september 2022