Voorbereiding op het najaar; zijn we in de regio ‘herfstklaar’?

Categorie: Regionaal

De regio bereidt zich voor op een nieuwe opleving van COVID-19. Het is lastig te voorspellen welk scenario zich voor gaat doen in het najaar en welke knelpunten een eventuele COVID-19 variant in het najaar van 2022 met zich mee gaat brengen. Daarom bereiden we ons breed en op verschillende onderdelen voor.

Huidige stand van zaken COVID-19

We spreken hier over voorbereiding najaar, maar helaas zitten we inmiddels al in een nieuwe (zomer)coronagolf in Nederland. Ook in de regio Zuidwest-Nederland ondervinden we hiervan de effecten. De effecten hiervan op de zorg zijn nog niet goed te voorspellen.

Het RIVM en het LCPS kunnen maximaal twee weken vooruit kijken. Alle databronnen laten een toename van het aantal besmettingen zien. In de ziekenhuizen is een duidelijke trendbreuk zichtbaar op de kliniek. De prognoses voorspellen een verdere stijging. Op de IC is sinds enkele dagen ook een stijging zichtbaar. Het is echter nog te vroeg om hier van een trendbreuk te spreken.

Met het oog op de nadere vakantieperiode in combinatie met een slechte uitgangssituatie door al een hoog ziekteverzuim op dit moment, kan de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen onder druk komen te staan. Uiteraard monitoren we de gehele situatie landelijk en in de regio Zuidwest-Nederland nauwgezet.

Familie en vrienden bezoeken, tussen de mensenmassa op een festival staan, zonder mondkapje in het openbaar vervoer, bij het koffiezetapparaat met collega’s praten, het begint weer als normaal te voelen.

Het coronabeleid van de overheid is gericht op het openhouden van de samenleving en voorkomen van maatschappelijke schade, maar ook op het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen. Het is nodig om vanaf september 2022 de zorgketen in Nederland en dus ook regio Zuidwest-Nederland te optimaliseren zodat bij een nieuwe opleving van COVID-19 de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Het grootste knelpunt in deze is de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. De zorgprofessionals zetten zich al meer dan twee jaar dagelijks in om optimale zorg te leveren voor patiënten. De vermoeidheid is in de regio voelbaar. Uitval door ziekte komt bovenop de uitdaging die er al was voor de crisis om voldoende handen aan het bed te hebben. De voorbereiding op het najaar is daarom met name gericht om met de huidige personele capaciteit de patiëntenzorg in de hele zorgketen te kunnen leveren.

Inzicht in de gehele zorgketen is van belang

Landelijk zijn de afgelopen periode diverse brieven en rapporten gepubliceerd (zoals het rapport Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID | Rapport | Rijksoverheid.nl), gericht op de lessen uit de eerdere COVID-golven en adviezen voor aankomend najaar. In de regio wordt dit vertaald naar een praktische aanpak. De ketenpartners vinden elkaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau en werken samen op basis van vertrouwen. Een eerste stap in de voorbereiding is het herijken van de basisbedden voor de kliniek en IC op basis van zuivere en objectieve uitgangspunten. Dit start bij het opnieuw onder de loep nemen van de definities van een bed. Dit lijkt simpel, maar hangt samen met de bouwkundige inrichting, inzet van personeel in een ziekenhuis en processen/afspraken. Nemen we bijvoorbeeld het ziekteverzuim onder het personeel mee in het aantal klinische bedden? En zo bestaan er verschillen tussen ziekenhuizen omtrent bedden waar wel of geen COVID-19 patiënten behandeld mogen worden. Ook is het vanaf september van belang om goed inzicht te krijgen in de gehele zorgketen en op meer informatie gebaseerd dan alleen COVID gerelateerd. Wanneer het namelijk op één plaats in de acute zorgketen vastloopt, ontstaan er ook knelpunten in andere delen van de keten.

Het is van belang dat eenieder zich goed voorbereid op een mogelijk heropleving van het coronavirus in de herfst en winter. Gelukkig hebben we in de regio veel opgetuigd in de afgelopen twee jaar en worden de structurele overleggen weer opgepakt om ons gedegen voor te bereiden op het najaar.

Meer weten?

Neem dan voor meer informatie contact op met Iris Keessen.

gepubliceerd op: 7 juli 2022