Koersbepaling voor de toekomst ROAZ Zuidwest-Nederland: concept werkagenda 2030 gepresenteerd!

Categorie: Regionaal

In april 2022 zijn we vanuit het stafbureau ROAZ het gesprek aangegaan met bestuurders over de strategische koers voor de komende jaren. Tijdens het AB ROAZ in mei 2022 is commitment uitgesproken om de gekozen thema’s verder uit te werken in operationele regionale projectopdrachten. De vier thema’s zijn:

  1. Zorgcoördinatie en capaciteit;
  2. Waardevolle data en slimme technologie; 
  3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;
  4. Crisisbeheersing in de regio. 

Tijdens de zomerperiode is deze opdracht door de bestuurlijke voorzitters per thema met ondersteuning van de adviseurs van het stafbureau ROAZ opgepakt. In september zijn de voorstellen van de vier centrale thema’s in een energieke gezamenlijke sessie besproken. Hierbij is vooral gelet op een heldere afbakening, het voorkomen van overlap tussen thema’s en de samenhang met lopende projecten en initiatieven in de regio. De uitwerkingen van de projectopdrachten per thema zijn zijn opgenomen in het ‘Concept Koers/werkagenda ROAZ 2030’ Dit document is tijdens het DB ROAZ van 27 september 2022 besproken. Het urgentie gevoel bij de bestuurders is aanwezig. Samenwerken en een integrale benadering zijn noodzakelijk om de acute zorg toekomstbestendig te houden. Eveneens vraagt de grote opgave zoals verwoord in het Integraal Zorgakkoord om een gedegen regionale aanpak.

Het DB ROAZ heeft op 27 september een eerste akkoord gegeven om verder te gaan met de uitwerking van de thema’s. Het document is nadrukkelijk een groeidocument en zal in de loop van het traject verder verrijkt worden. Binnenkort delen we het document, inclusief oplegger, breder in onze regio.

We kijken ernaar uit om op korte termijn samen met de regio te starten met de uitvoering van deze opdrachten.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur Carien Eijkman of met Nienke Huijbregts.

gepubliceerd op: 3 oktober 2022