Ketenoverstijgende kennisdeling in de Acute Psychiatrie: een succesvolle start op de refereeravond

Categorie: Regionaal

Naar aanleiding van diverse bijeenkomsten in de regio over uitdagingen binnen de acute psychiatrie op de Spoedeisende Hulp, kwam het delen van kennis naar voren als een van de voorgestelde oplossingen. Deze ketenoverstijgende kennisdeling werd in gang gezet met een goed bezochte refereeravond over acute psychiatrie, die plaatsvond afgelopen donderdag. Tijdens deze avond werd de acute psychiatrische patiënt vanuit verschillende perspectieven belicht, waarbij er veel herkenning was onder het aanwezige publiek met betrekking tot de ervaren knelpunten. Er werden kritische vragen gesteld en er ontstonden vele momenten van inzicht, waarop werd gereageerd met uitspraken als “oh, zit dat zo”.

Zie hier voor de presentaties van de avond.

gepubliceerd op: 27 juni 2023