Samen sterk in de geboortezorg tijdens COVID-19

De afgelopen weken is er achter de schermen snoeihard gewerkt om ook tijdens de coronacrisis de continuïteit in de geboortezorg te waarborgen. Carien Eijkman, normaliter adviseur Acute Zorg bij het stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland (ROAZ ZWN) en nu in de rol van adviseur Tactisch Team ROAZ ZWN, vertelt wat er in korte tijd bereikt is.

‘Ook tijdens de coronacrisis zorgen we samen voor een veilige en kwalitatief goede integrale geboortezorg voor alle zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen in onze ROAZ regio Zuidwest-Nederland. Voor de start van de coronacrisis lag er al een zeer solide basis voor samenwerking tussen alle betrokken partijen in de geboortezorg:  het netwerk en de organisatie van het District Verloskundig Platform regio Rijnmond, de  ondersteuning van ZorgImpuls en de bestaande samenwerking met het ROAZ Zuidwest-Nederland. Met elkaar is in het begin van de coronacrisis een Regionaal Coördinatie Team (RCT) Covid-19 Geboortezorg opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle partijen in de geboortezorgketen, zowel uit de eerste- als de tweede- en derdelijnszorg en de kraamzorg. Het RCT coördineert de integrale geboortezorg rondom COVID-19 voor de gehele ROAZ regio Zuidwest-Nederland’.

Bestuurlijk aangehaakt

‘Voor het eerst in de geschiedenis is de geboortezorg ook op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in het Strategisch Team van het ROAZ ZWN. Ik ben heel blij dat prof. dr. Arie Franx, gynaecoloog in het Erasmus MC, lid van het RCT én portefeuillehouder geboortezorg in het Strategisch Team, de bestuurders voortreffelijk op de hoogte brengt en bestuurlijk draagvlak creëert voor alle regionale initiatieven die worden ontplooid in deze bijzondere tijd. Vanuit het Tactisch Team van het ROAZ ZWN ondersteun ik Arie met toewijding en groot genoegen. Ik geloof erin dat we op deze manier de samenwerking in de regio op alle niveaus kunnen versterken. Naast de ondersteuning op bestuurlijk niveau adviseer ik ook met veel plezier de zorgprofessionals in de geboortezorgketen zodat we met elkaar de continuïteit in de geboortezorg ook gedurende deze coronacrisis kunnen waarborgen.’

Ondersteuning

‘Ik ben er trots op dat er vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak een goed netwerk is ingericht en dat de juiste mensen met elkaar zijn verbonden in heel Zuidwest-Nederland. ROAZ thema’s zoals personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn daardoor ook goed georganiseerd in de regio voor de geboortezorg. Zo is er voor alle verloskundigenpraktijken uit de eerste lijn een regio brede coördinatie op de voorraad en levering van PBM ingericht. Ook is er met elkaar in korte tijd een dashboard en een regionaal callcenter ontwikkeld en opgericht. Het dashboard geeft inzicht in de actuele kwantitatieve informatie over capaciteit van alle verloskundige samenwerkingsverbanden en aangesloten ziekenhuizen in de gehele ROAZ regio ZWN. Alle revelante documentatie en links voor alle geboortezorgpartners in de regio Zuidwest-Nederland zijn te vinden op de COVID-19 themapagina van de website van District Verloskundig Platform Rijnmond. Ik vind het bijzonder en mooi om te ervaren dat er een enorme energie en kracht voelbaar is in dit netwerk. Alle professionals en ondersteuners spannen zich in voor een veilige en kwalitatief goede integrale geboortezorg voor alle zwangeren, pasgeborenen en kraamvrouwen in onze ROAZ regio.’

Oproep aan zwangeren

‘Voor het waarborgen van de continuïteit van de geboortezorg heeft het ROAZ ZWN vlak voor het paasweekend de hulp ingeroepen van de media. Op donderdag 9 april jl. is er een persbericht verstuurd met daarin een oproep aan alle zwangeren, kraamvrouwen, hun partners en gezinnen in onze zorgregio: blijf niet weg! De oproep is bedoeld om hen dringend te adviseren zorgafspraken gewoon door te laten gaan en instellingen niet te mijden vanwege de angst op besmetting. De dag erna is Arie Franx geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. Het interview kun je hier lezen.’

gepubliceerd op: 16 april 2020