Drukte in ziekenhuizen in regio realtime in beeld

Categorie: Regionaal

Ketenpartners in acute zorg starten pilot voor realtime coördinatie acute keten regio Zuidwest-Nederland

De samenwerkingspartners voor acute zorg in de regio Zuidwest-Nederland starten een proef om drukte van afdelingen Spoedeisende hulp en beschikbaarheid van bedden in de ziekenhuizen realtime in beeld te brengen, met als doel dat de patiënt de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek ontvangt. Met de pilot wil het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) in de gehele regio op één digitale plek inzicht in drukte in de ziekenhuizen kunnen laten zien, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Naast het realtime inzicht is het belangrijk om goede regionale afspraken te maken over coördinatie en drukte.

In de acute zorg wordt het steeds drukker. Er zijn momenten waarop sommige Spoedeisende hulp afdelingen volledig bezet zijn en geen nieuwe patiënten kunnen aannemen, ook bijvoorbeeld omdat er geen bed vrij is in het ziekenhuis en de doorstroom van patiënten stagneert. Om te voorkomen dat patiënten tevergeefs naar reeds vol liggende ziekenhuizen worden gebracht, is realtime inzicht nodig in de drukte en capaciteiten per ziekenhuis.

Het ROAZ Zuidwest-Nederland start daarom in samenwerking met dienstverlener 2TWNTY4 een pilot, waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitale applicatie voor coördinatie van de acute zorgketen. De applicatie stelt de deelnemers in staat om de acute zorg proactief te coördineren. De applicatie registreert ook wat de gevolgen zijn voor omliggende ziekenhuizen als er een instelling bijvoorbeeld een tijdelijke patiëntenstop instelt. Dat kan in de toekomst helpen bij het beter plannen van de acute zorg in tijden van drukte.

De pilot is verdeeld in twee fases. In de eerste fase doen  ziekenhuizen in de regio mee, naast de ambulancediensten en twee meldkamers ambulance. In de tweede fase sluiten huisartsenposten, verloskundigen en mogelijk andere ketenpartners aan. De eerste fase van de pilot duurt tot eind 2019, de bedoeling is om de werkelijke invoering van de applicatie vóór het griepseizoen 2019-2020 rond te hebben.

Er bestaat een wettelijke verplichting, vanwege het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ en de concept-‘Algemene Maatregel van Bestuur beschikbaarheid spoedzorg’. Deze vragen het veld zich in te spannen om tot een werkend systeem te komen dat 24-7 inzicht biedt in de actueel beschikbare capaciteit aan acute zorg in de regio.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Keessen.

gepubliceerd op: 28 juni 2019