Werkconferentie KOERS 2030; het bruist in de regio!

Categorie: Regionaal

Op 21 maart jl. organiseerde het bureau van het ROAZ Zuidwest-Nederland voor professionals van de acutezorgketen de ROAZ werkconferentie KOERS 2030; en wat was het een fantastische dag!

Met alle ketenpartners bij elkaar hebben we gekeken naar de toekomst. Hoe houden we de acutezorgketen toegankelijk, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar? En van kwalitatief hoog niveau? En hoe gaan we als regio verder aan de slag met de uitdagingen die op ons af komen om de acute zorg in de regio te waarborgen?  

De dag startte met inspirerende verhalen van Ernst Kuipers (Min. VWS), Martijn van der Steen (RVS) en Johan Reijenga (Kenniscentrum Business Innovation). Vragen van professionals in de zaal en ervaringen uit de praktijk zijn gedeeld, zorgen geuit, ideeën en input opgehaald. In de middag zijn we de diepte in gegaan tijdens interactieve werksessies.  Onderling en met elkaar zijn in het licht van de Koers 2030 ervaringen en nieuwe ideeën rondom de vier centrale thema’s uitgewisseld, relaties en verbindingen versterkt en nieuwe contacten gelegd. Informatie over de uitkomsten / opbrengsten uit de interactieve werksessies per thema zijn binnenkort te vinden op onze website. De presentaties kunt u hier terugvinden.

Als regio hebben we met elkaar nagedacht hoe we de Koers 2030 in gezamenlijkheid verder kunnen gaan door zetten om de acutezorgketen in regio Zuidwest-Nederland verder voor te bereiden op de toekomst!

Wij kijken terug op een bijzonder mooie dag! Wij bedanken de boeiende sprekers van de dag, alle zorgprofessionals van de ketenpartijen acute zorg voor het actief mee denken en hun inbreng en het gezellig samen zijn. Als ook Joyce en Sanne voor het muzikale intermezzo en de Duurzaamheidsfabriek voor de gastvrijheid.

Kijk voor een impressie van de sfeer en het samenzijn onderstaande video:

gepubliceerd op: 22 maart 2023