We nemen afscheid van Iris Keessen; een persoonlijk bericht

Categorie: Regionaal

Met een mix van emoties wil ik jullie laten weten dat ik een nieuwe stap ga zetten in mijn professionele carrière. Na sinds 2019 deel te hebben uitgemaakt van het geweldige team bij het Traumacentrum ZWN / ROAZ ZWN, is het voor mij tijd om afscheid te nemen en mijn vleugels uit te slaan als zelfstandig organisatieadviseur, programmamanager-, interimmanager binnen de (acute) zorg.

Het is met een warm hart dat ik terugkijk op de vele waardevolle kansen, ervaringen en ontmoetingen die ik heb opgedaan tijdens de afgelopen 5 jaar.

Met een fantastisch team van gedreven collega’s vanuit het stafbureau ROAZ én bevlogen ketenpartners vanuit het acute zorgveld hebben we de afgelopen jaren mooie stappen gezet om de acute zorg voor iedereen toegankelijk te houden, bereikbaar, van acceptabele kwaliteit en toekomstbestendig vorm te geven. De mogelijkheid om bij te dragen aan de verbetering van de acute zorgsector is een privilege geweest waar ik enorm dankbaar voor ben.

Ik kijk trots terug op de uitrol van het Landelijke Platform Zorgcoördinatie (LPZ, voorheen 2TWNTY4) om inzicht in de beschikbare capaciteit te realiseren in onze ROAZ-regio: van Rotterdam-Rijnmond, tot Zuid-Holland Zuid tot Zeeland. Ik mocht aan de wieg staan van de introductie van zorgcoördinatie in onze regio en de opstart en implementatie van het zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond. Het inzetten op digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen, samen met het landelijke programma Met Spoed Beschikbaar, zodat informatie op de juiste plek op het juiste moment bij de juiste zorgverlener terecht komt. Essentieel om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren en toe te kunnen werken naar JZOJP.

In de coronaperiode hebben we een unieke bijdrage mogen leveren aan het acute zorgveld: in zeer korte tijd een regionaal IC-opschalingsplan met betrokkenen uit de regio opgetekend, coronavaccinaties voor het zorgpersoneel, oprichting van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) om de coronadruk evenredig over de gehele regio te verdelen, initiëren van tactische overleggen in de regio enz. Het was een bijzondere tijd, waar ik ontzettend veel van heb geleerd en met heel veel plezier en trots op terug kijk. En als kers op de tijd mochten we eind 2023 samen met de ketenpartners en mijn collega Lenny het ROAZ-plan ZWN opleveren om de acutezorgketen toekomstbestendig vorm te geven!  

Voor mij is het altijd van het grootste belang geweest om te verbinden en te netwerken, omdat ik geloof dat dit de sleutel is tot het maken van echte verandering. Het was een voorrecht om dit te kunnen doen als onderdeel van een team dat gedreven wordt door een gemeenschappelijk doel. Dank aan alle ketenpartners in Zuidwest-Nederland voor alle bijzondere ontmoetingen, goede gesprekken en scherpe inhoudelijke discussies, interessante werkbezoeken en inkijkjes in de diverse organisaties!

Hoewel ik met weemoed afscheid neem van mijn tijd hier, kijk ik vol enthousiasme uit naar wat de toekomst mij brengt als zelfstandige. Ik koester de herinneringen die ik heb gemaakt en de lessen die ik heb geleerd.

Dank je wel aan jullie allemaal! Onze paden kruisen elkaar in de toekomst wellicht weer, de zorgwereld is tenslotte klein.

NB Ik blijf bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer.

En denk je nu zelf, mijn hart gaat harder kloppen van de acute zorg, werken in een netwerkorganisatie aan uitdagende dossiers met een bevlogen team en méér dan fantastische manager? Houd dan de website en LinkedIn goed in de gaten. De vacature voor mijn opvolging wordt spoedig gedeeld!

gepubliceerd op: 13 maart 2024