Voorbereiding najaar/winter 2022-2023

Categorie: Regionaal

Nederland en dus ook regio Zuidwest-Nederland moet zich voorbereiden op de mogelijkheid dat we nog jaren te maken hebben met het coronavirus. Samen met inhaalzorg, kritiek planbare zorg, hoog ziekteverzuim, tekort aan personeel, influenza en het RS-virus komt de toegankelijkheid en continuïteit van zorg naar verwachting komend najaar onder druk te staan.

Het is van belang dat we in gezamenlijkheid met de diverse ketenpartners in de regio ons gedegen voorbereiden op het najaar/winter 2022-2023. Daarbij is het van belang om te leren hoe Nederland de afgelopen twee jaar corona heeft doorgemaakt en welke belangrijke lessen we vanuit de crisis kunnen trekken in regio Zuidwest-Nederland. De centrale vraag in de voorbereiding hierbij is: wat is er nodig om vanaf september 2022 de zorgketen in ROAZ regio Zuidwest-Nederland te optimaliseren zodat bij een nieuwe opleving van COVID of een combinatie van factoren de (kritiek) planbare zorg (U3-U4-U5) in het najaar/winter van 2022-2023 zoveel mogelijk doorgang kan vinden?

Aandachtspunten

In dit project pakken we diverse deelonderwerpen op:

1. informatiemanagement/monitoring;

2. beddenverdeling kliniek/IC;

3. analyse van de diverse brieven en rapporten die recent zijn uitgebracht (zoals evaluatierapport, brieven Tweede Kamer korte en lange termijn COVID en pandemische paraatheid) en acties die hieruit volgen;

4. vervoer (begeleid IC-transport ten tijde van een grote (pandemische) druk/ in een periode met veel vervoersvraag goed inregelen);

5. RCPS bemensing goed inregelen voor het najaar.

Samen met de kliniek- en IC-managers, de drie GHOR-bureaus, het Landelijke Coördinatie Centrum Patientenspreiding (LCPS), de ziekenhuisbestuurders en de DB ROAZ-bestuurders gaan we met deze deelonderwerpen de komende periode aan de slag.

Meer weten?

Neem dan contact op met Iris Keessen.

gepubliceerd op: 19 mei 2022