Voorbereid op een mogelijke tweede golf

Categorie: Regionaal

In juli liep het aantal personen dat positief getest was op COVID-19 op. De meeste nieuwe vastgestelde besmettingen vonden plaats in de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland en het westelijk deel van Noord-Brabant. Inmiddels is het aantal nieuwe besmettingen aan het afvlakken. Op dit moment is er ook nog geen sprake van een tweede golf.

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland houdt, als stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest Nederland (ROAZ ZWN), de situatie nauwlettend in de gaten. Achter de schermen zijn de voorbereidingen op een mogelijke tweede golf volop gaande. Draaiboeken en scenario’s zijn geschreven, evaluaties gehouden en lessons learned besproken. Daarnaast houden we het actuele beeld van de besmettingen in onze regio, de zorgcontinuïteit en eventuele knelpunten in alle sectoren goed in de gaten. Als de situatie daar om vraagt worden de overleggen in frequentie omhoog gebracht om te kijken welke acties op dat moment nodig zijn. We weten precies waar onze prioriteiten liggen en waar we een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Voor nu ligt de prioriteit bij het maken van een opschalingsplan voor de regio voor IC en kliniek inclusief verbinding met vervoer en vervolgzorg. Uiteraard is het RCPS direct beschikbaar wanneer nodig. We staan in de startblokken en zijn voorbereid!

gepubliceerd op: 2 september 2020