Vervolgproces implementatie zorgcoördinatie

Categorie: Landelijk

Op 12 mei jl. heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de visie op de structurele inrichting van zorgcoördinatie wordt uiteengezet, gebaseerd op het ‘Advies voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’ dat in maart 2023 is ontvangen van verschillende kernteampartijen. In de brief worden de contouren van zorgcoördinatie geschetst en wordt aangekondigd dat het ministerie van VWS een projectstructuur zal opzetten voor de implementatie van landelijke randvoorwaarden en ondersteuning van regionale implementatie.

Deze brief heeft tot discussies en interpretaties geleid bij betrokkenen. Tijdens een debat op 22 juni met de Tweede Kamer zijn er ook vragen gesteld over dit onderwerp. Deze brief is om verdere stappen en inhoudelijke punten toe te lichten, de projectstructuur te beschrijven en de verwachtingen tijdens het implementatieproces te verduidelijken. Hierbij wordt input van regionale zorgpartijen en koepelorganisaties meegenomen.

Zorgcoördinatie is nog in ontwikkeling en er zijn verschillende ideeën over de invulling in verschillende regio’s en tussen zorgpartijen. Duidelijkheid over kaders is belangrijk voor zorgaanbieders. De inhoud van de brief is relevant voor zowel koepel- en brancheorganisaties als hun achterban, omdat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de implementatie van zorgcoördinatie. Deze brief geeft ook aan welke afspraken er minimaal in het ROAZ-plan moeten worden gemaakt. De brief kunt u lezen via deze link.

Vragen?

Heeft u vragen over het regionale plan van aanpak en/of de implementatie van zorgcoördinatie, neem dan contact op met programmamanager Kirsten Kirschner.

gepubliceerd op: 24 oktober 2023