Vandaag trof een stroomstoring meerdere ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zijn we hierop goed voorbereid?

Categorie: Regionaal

Door een stroomuitval in de Spaanse Polder te Rotterdam was er vanochtend een IT-verstoring in meerdere ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Gevolg hiervan was dat SEH’s van het Erasmus MC, het Ikazia ziekenhuis, het Van Weel Bethesda ziekenhuis en het Maasstad ziekenhuis overgegaan zijn op de noodprocedure. Via het LPZ dashboard konden we de situatie in de regio goed monitoren.

Water, verwarming, licht, internet; we vinden het de gewoonste zaak van de wereld

Nutsvoorzieningen horen bij het dagelijks leven, maar we zijn er ook van afhankelijk. Het uitvallen van één of meer voorzieningen kan flinke overlast geven, zo liet de situatie van vanmorgen al zien. Stroomuitval leidt tot ongemakken die groter worden naarmate de storing langer duurt. Zo kunnen computers en medische apparatuur uitvallen, medische gegevens niet meer bereikbaar zijn en communicatieverbindingen wegvallen. Dat dit gevolgen heeft voor de zorgcontinuïteit laat zich raden.

Voorbereiding is essentieel

Hoe moet je handelen als een incident zoals een stroomstoring leidt tot het niet beschikbaar zijn van digitale systemen en informatie? Afgelopen jaar hebben we in de regio Zuidwest Nederland, in samenwerking met de GHOR-bureaus Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland en de werkgroep cybersecurity van Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, met ondersteuning van Trimension, op meerdere manieren aandacht aan Digitale Weerbaarheid besteed. Zo is voor zorginstellingen een Crisis Toolbox ontwikkeld, met onder andere een handleiding hoe intern een crisistafel te organiseren rond dit onderwerp. Wil je hier gebruik van maken? Kijk voor meer informatie op onze website.

gepubliceerd op: 1 december 2022