Update Landelijk Platform Zorgcoordinatie (LPZ) – Spoed

In het project LPZ Spoed zijn de afgelopen periode weer mooie stappen gezet om brede uitrol in de acute zorgketen te realiseren.  In mei zijn we gestart met een pilot waarbij het ambulancepersoneel de mogelijkheid kreeg om LPZ te raadplegen. Hierin is de openstellingsstatus en capaciteit van de SEH inzichtelijk voor aangesloten gebruikers in de regio.

Ervaringen uitwisselen in het najaar

Tijdens de eindevaluatie in juli kwam naar voren dat we langer ervaringen willen verzamelen. Daarom is er voor gekozen om LPZ breed uit te rollen binnen de ambulance-organisaties. Aan het eind van het najaar komt de werkgroep bijeen om ervaringen uit te wisselen en een verdere koers te bepalen.

Pilot

Hiernaast zijn we afgelopen augustus gestart met een pilot waarbij personeel van de HAP Drechtdokters inzage heeft in LPZ. Dit geeft o.a. huisartsen op de huisartsenpost inzage in de drukte op de dichtsbijzijnde SEH waarmee men verwijsgedrag kan aanpassen (bijvoorbeeld later insturen voor beoordeling) en gerichter kan bellen naar SEH’s in de regio als de dichtsbijzijnde SEH een presentatiestop heeft afgekondigd.

De volgende stap

De volgende stap is om meer HAP’s en huisartsen in de dagpraktijk de mogelijkheid tot inzage te geven. Hiervoor lopen al enkele gesprekken.

gepubliceerd op: 1 september 2022