Uitgelicht

Categorie: Regionaal

Nieuwsbrief project ‘Triage en opvolging meldingen personen onbegrepen gedrag’

Mensen die kampen met psychische aandoeningen, verslavingen en/of gedragsproblemen ervaren soms een verlies van controle over hun leven, wat zich kan uiten in verward en misbegrepen gedrag. Omstanders of buurtbewoners neigen er vaak toe om de politie te bellen, zelfs als er geen direct gevaar of strafbaar gedrag is. Dankzij subsidie van het ZonMw actieprogramma “Grip op Onbegrip” zal een projectgroep in 2024 aan de slag gaan om de beoordeling en opvolging van dergelijke meldingen te verbeteren. De projectgroep bestaat uit medewerkers van de Gemeente Rotterdam, Politie, Antes en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Om iedereen op de hoogte te houden en te betrekken bij de laatste ontwikkelingen van dit project, verschijnt er ongeveer elke twee maanden een nieuwsbrief over het project ‘Triage en opvolging van meldingen betreffende personen met onbegrepen gedrag.

Klik hier voor de nieuwsbrief #1 maart 2024.

Vanuit het IP & AMR Zorgnetwerk

Infectiepreventieweek: https://infectiepreventieweek.nl/activiteiten/  

  • In de vierde week van mei is de infectiepreventieweek van 27 t/m 31 mei. Wij besteden van maandag tot en met vrijdag iedere dag aandacht aan een subthema binnen de infectiepreventie. Tijdens de week worden er ook diverse activiteiten georganiseerd, zoals webinars en fysieke bijeenkomsten in de regio’s. Kijk op de website van de infectiepreventieweek voor meer informatie over de activiteiten.   

    Kennis- en netwerkdag: https://abrzorgnetwerkzwn.nl/agenda/kennis-en-netwerkdag-3/ 

    • Op donderdag 6 juni 2024 organiseert het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland vanaf 15.30 uur een kennis- en netwerkmiddag en -avond voor alle betrokken zorgprofessionals bij infectiepreventie (IP) en antimicrobiële resistentie (AMR) binnen de regio Zuidwest-Nederland. De netwerkdag wordt dit jaar gehouden in de Duurzaamheidsfabriek In Dordrecht. Kijk op de website voor meer informatie over het programma en meld je aan. 

    gepubliceerd op: 11 maart 2024