Uitgelicht

Terugkijklink RODIN-webinar

Op maandagavond 11 oktober organiseerde het RODIN bestuur in samenwerking met het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie Zuidwest-Nederland een webinar over de huidige stand van zaken met betrekking tot regionale voorbereidingen voor COVID en influenza uitdagingen in het winterseizoen. De ontwikkelingen en prognoses aangaande beide virussen werden onder de loep genomen met de actuele inzichten van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC op dat moment. Vervolgens maakten ze een ronde langs de ketenpartners om inzicht te krijgen in hun voorbereiding op het winterseizoen. Hoe pakken zij het aan, wat hebben ze geleerd van Covid, wat nemen ze mee en gaan ze (anders) doen? Drie regionale experts uit de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, de Gehandicaptenzorg en de Huisartsenzorg namen u mee naar hun sector en organisatie.

Kijk hier terug.


Infectiepreventieweek 2021: doe mee aan deze unieke kans!

Het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland organiseert dit jaar weer landelijk en regionaal een infectiepreventieweek van 1 november tot en met 5 november waarbij ze de aftrap geven voor organisaties om de komende periode nog meer aandacht te geven aan infectiepreventie.

Lees hier meer.


Ervaringen vanuit het zorgcoördinatiecentrum

In april dit jaar ging een bijzondere pilot van start. Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, de Meldkamer, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, ConForte, Antes en het ROAZ Zuidwest-Nederland sloegen de handen ineen om de spoedzorg in deze regio beter te coördineren en de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Tijdens de pilot werken triagisten van de huisartsenposten en de meldkamercentralisten samen vanuit een fysieke ruimte in het World Port Center.

Lees hier de ervaring van Jolanda van Egmond. Twee weekenden per maand werkt zij samen met de Meldkamer.

gepubliceerd op: 28 oktober 2021