Uitgelicht

Categorie: Regionaal

Vanuit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland:

5 mei: internationale dag van de handhygiëne

Op 5 mei 2021 aanstaande is de internationale dag van de handhygiëne. Daar wil het IP & ABR Zorgnetwerk ZWN aandacht aan besteden. Dit jaar bieden ze hun ketenpartners ondersteuning om aandacht te besteden aan de o zo belangrijke handhygiëne. Dat kan op de dag zelf, maar omdat 5 mei voor sommige organisaties een feestdag is, kun je er ook in de week van 3 mei van dit jaar aandacht aan besteden. Het gaat erom dat die week het belang van een goede handhygiene weer even in de schijnwerpers staat.

Er zijn op dit moment 17 aanmeldingen voor de dag van de handhygiëne, een variatie van ziekenhuizen en verpleeg-en verzorgingshuizen. Aanmelden kan tot en met 20 april 2021 aanstaande. Klik op de link voor meer informatie.


Start project Goed Gebruik Handschoenen

Handschoenen zijn een van de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen, maar worden ze door professionals in de zorg altijd op de juiste momenten en op de juiste manier gebruikt? Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Daarom is afgesproken om binnen het IP- en ABR Zorgnetwerk een regionaal project ‘Goed Gebruik Handschoenen’ te starten. Een project voor alle ketenpartners in de langdurige zorg, eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg en de publieke gezondheid. Van arts tot schoonmaker, van de apotheker tot de medewerker van de linnenkamer.

Klik op de link voor meer informatie.

gepubliceerd op: 1 april 2021