Themabijeenkomst CBRN

Categorie: Regionaal

Dinsdag 14 mei 2019 vond een themabijeenkomst CBRN voor de hospitale setting plaats. Verschillende sprekers met CBRN als aandachtsgebied vertelden aan de ketenpartners uit de regio Zuidwest-Nederland vanuit hun expertise over het onderwerp (Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire stoffen). 

Militair en civiel gezien zit er een klein verschil in de definitie. Militairen spreken pas over een CBRN (incident) wanneer het middel kwaadwillig wordt ingezet. In de (civiele) zorgsector worden met name veel CBRN-slachtoffers gezien die op werk of thuis door huis- tuin- en keukenmiddelen besmet zijn geraakt.

De sprekers hebben de deelnemers op boeiende wijze meegenomen in casuïstiek vanuit hun sectoren. Van chemische middelen die onbedoeld over iemand heen zijn gekomen en middelen die (on)bewust zijn ingenomen, tot zenuwgassen als Novichok en Sarin. De diversiteit maakt dat het soms een moeilijk onderwerp is, waar weliswaar veel interesse voor is. Wat CBRN betreft zijn awareness en bekendheid met de risico’s belangrijk voor een goed verloop. Dat blijkt niet altijd zo eenvoudig te zijn, doordat het proces zich niet goed laat inslijpen in het dagelijkse werk. Desondanks is er veel aandacht voor en zijn de voorbereidingen goed in de regio, waardoor de relatief veelvoorkomende CBRN incidenten met op goede wijze kunnen worden getackeld.

Veel dank aan eenieder, zowel spreker als deelnemer, voor de interesse in het onderwerp. Wij hopen jullie ook een volgende keer weer te mogen ontvangen!

Een vervolg op deze bijeenkomst volgt later. Deze wordt via de website aangekondigd.

Contactpersoon CBRN Wouter van der Spek

gepubliceerd op: 14 mei 2019