Tactisch ROAZ

Categorie: Regionaal

Op 5 september jl. kwamen vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners in Zuidwest-Nederland bijeen om met elkaar van gedachte te wisselen over een tactisch ROAZ. Tijdens deze bijeenkomst zijn kort de opdracht, de structuur en de overlegvormen van het ROAZ Zuidwest-Nederland toegelicht. Vervolgens hebben Karin van den Berg (hoofd Acute Zorg regio Oost) en Jan Goselink (manager ambulancezorg VGGM) de deelnemers meegenomen in de werkwijze van het tactisch ROAZ in de regio Oost.

Aan de hand van een aantal vragen is een inventarisatie gedaan naar de behoefte en wensen voor een tactisch ROAZ in onze regio. De meerwaarde voor een tactisch ROAZ wordt gezien. O.a. in het overzicht creëren, analyseren en prioriteren van onderwerpen.

De aanwezigen denken dat zij of anderen of collega’s op tactisch niveau een belangrijke rol kunnen innemen in zaken die bestuurlijk moeten worden voorgelegd. Hierbij kan het tactisch ROAZ als filter dienen naar het bestuurlijk ROAZ (AB en DB ROAZ). Een aantal deelnemers stelt voor om eerst elkaar beter te leren kennen, een strategische agenda op te stellen en te kijken hoe de vertegenwoordiging per sector kan worden ingeregeld.

Het Traumacentrum organiseert als vervolg in de komende periode overleggen per sector. De volgende onderwerpen komen daar aan de orde: vertegenwoordiging in diverse overleggen, verhouding tussen diverse overleggen en mandaat van tactisch overleg. De overleggen leiden tot een voorstel voor het bestuurlijk ROAZ over hoe het tactisch ROAZ vormgegeven kan worden; welke onderwerpen het tactisch ROAZ komende periode mee aan de slag wil en welke bestuurlijk condities zijn daarvoor nodig? Kortom, wordt vervolgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Huijbregts.

gepubliceerd op: 28 oktober 2019