Startbijeenkomst voor contactpersonen uit regio Zuid-west Nederland Kwaliteitskader Spoedzorgketen succesvol!

Categorie: Landelijk

Collega’s uit de spoedzorgketen van de huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen zijn tijdens de bijeenkomst van 16 april 2019 voor contactpersonen uit regio Zuidwest- Nederland geïnformeerd over de uitvoering van de nulmeting “Kwaliteitskader Spoedzorgketen”.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst werd ook het onderlinge netwerk versterkt.

De uitkomsten van de nulmeting worden in juni verwacht. Deze geven inzicht in de stand van zaken in de regio betreffende de minimale vereisten en aanbevelingen van de kwaliteit van de spoedzorgketen zoals in het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgelegd.

Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om regionaal prioriteiten met elkaar te bespreken en om verbeteringen te bevorderen als het gaat om samenwerking in de keten. Dit alles vanuit de doelstelling om in gezamenlijkheid vierentwintig uur per dag kwalitatieve goede spoedzorg aan iedere patiënt met een acute zorgvraag te bieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

gepubliceerd op: 17 april 2019