Scenario keuzebijeenkomst Capaciteit Inzicht Model regio ZWN

Categorie: Regionaal

Dinsdagavond 7 mei kwamen alle organisatorisch en medisch managers van de SEH van de verschillende ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland, evenals van de drie regionale ambulancediensten en ambulancemeldkamers bij elkaar omtrent het thema capaciteitsmanagement. Vanuit het Traumacentrum Zuidwest-Nederland blikken we terug op een geslaagde bijeenkomst.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn vier verschillende scenario’s uitgewerkt en gedeeld met de betrokken ketenpartners.

Tijdens de bijeenkomst is met elkaar van gedachte gewisseld over de verschillende scenario’s en de beschikbare systemen die nu op de markt zijn (Acuut Zorgportaal en 2TWNTY4). Er is een presentatie verzorgd door het Acuut Zorgportaal en 2TWNTY4. Aan het eind van de bijeenkomst hebben alle organisaties hun voorkeur uitgesproken voor één van de vier scenario. De input van deze bijeenkomst en de stemmen worden verwerkt in een advies richting het DB ROAZ. Eind mei zal hen gevraagd worden om een besluit te nemen op basis van deze waardevolle input. Vervolgens gaan we spoedig aan de slag om het systeem bij ketenpartners werkend te krijgen en gaan we met de ketenpartners om tafel om regionale afspraken te maken. Op termijn willen we ook graag de huisartsen en de huisartsenpraktijken laten participeren.

Contactpersoon: Iris Keessen

gepubliceerd op: 7 mei 2019